gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İSTİHDAMIN 3/4'Ü ERKEK İŞSİZLİK GERİLİYOR TARIM DIŞI İSTİHDAMI ARTIYOR

2012 yılı Ocak döneminde istihdam edilenlerin sayısı TÜİK TARAFINDAN AÇIKLANDI:

16 Nisan 2012 Pazartesi 12:09

Tarım dışı istihdam 999 bin kişi artmıştır.
2012 yılı Ocak döneminde istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 14 bin kişi artarak 23 milyon 475 bin kişiye yükselmiştir. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 15 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 999 bin kişi artmıştır.
 
 
 
Ocak 2012 döneminde istihdam edilenlerin % 23,1'i tarım, % 20’si sanayi, % 6,1’i inşaat,                       % 50,9'u ise hizmetler sektöründedir. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında inşaat sektörünün istihdam edilenler içindeki payının 0,3 puan, hizmetler sektörünün payının 1,5 puan arttığı, buna karşılık tarım sektörünün payının 0,9 puan, sanayi sektörünün payının ise 0,7 puan azaldığı görülmektedir.
 
 
 
İstihdamın yapısı
 
 
 
Bu dönemde istihdam edilenlerin;
 
·        % 71,5'i erkek nüfustur.
·        % 57’si lise altı eğitimlidir.
·        % 63,4'ü ücretli, maaşlı veya yevmiyeli, % 24,9'u kendi hesabına veya işveren, % 11,7'si ise ücretsiz aile işçisidir.
·        % 56,7'si 10 kişiden az çalışanı olan işyerlerinde çalışmaktadır.
·        % 2,6’sının ek bir işi vardır.
·        % 2,1'i mevcut işini değiştirmek için veya mevcut işine ek olarak bir iş aramaktadır.
·        Ücretli olarak çalışanların % 90,6'sı sürekli bir işte çalışmaktadır.
 
 
Yaptığı işten dolayı sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmayanlar
 
Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, önceki yılın aynı dönemine göre 2,5 puanlık azalışla % 38,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı % 83,5’ten % 82,8'e, tarım dışı sektörlerde % 27,4’ten % 25,1’e düşmüştür.
 
İşsizlik oranı % 10,2’dir.  
 
Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 380 bin kişi azalarak 2 milyon 664 bin kişiye düşmüştür. İşsizlik oranı ise 1,7 puanlık azalış ile % 10,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 1,8 puanlık azalışla % 12, kırsal yerlerde ise 1,6 puanlık azalışla % 6,5 olmuştur.
 
Bu dönemde;
 
·    İşsizler sıklıkla (% 31,5) "eş-dost" vasıtasıyla iş aramaktadır.
·    İşsizlerin % 90,7’si (2 milyon 415 bin kişi) daha önce bir işte çalışmıştır.
·    Daha önce bir işte çalışmış olan işsizlerin % 47,2’si "hizmetler", % 19,5’i "sanayi", % 21,7’si
    "inşaat", % 7,9’u "tarım" sektöründe çalışmış, % 3,7’si ise 8 yıldan önce işinden ayrılmıştır.
 
·    İşsizlerin; % 35,5’ini çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, % 14’ünü işten çıkarılanlar,                  
   % 18’ini kendi isteğiyle işten ayrılanlar, % 6,4’ünü işyerini kapatan/iflas edenler, % 7,8’ini
 
   ev işleriyle meşgul olanlar, % 9’unu öğrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar,              
 
   % 9,2’sini ise diğer nedenler oluşturmaktadır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET