gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU İSTİHDAMI

Maliye Bakanlığı tarafından derlenen verilere göre 2010 yılı III. döneminde toplam kamu istihdamı 2 milyon 998 bin kişidir

29 Kasım 2010 Pazartesi 22:06

BÜTÇE TÜRÜ KADROLU PERSONEL SÖZLEŞMELİ PERSONEL    (8)  İŞÇİ GEÇİCİ PERSONEL DİĞER TOPLAM
SÜREKLİ İŞÇİ GEÇİCİ İŞÇİ(7)
GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1.773.840 160.740 66.639 334 16.228 103.000 2.120.781
Y.Ö.K., ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ 171.286 5.032 2.957 644 134 0 180.053
ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER 32.952 8.631 12.404 3.010 10 0 57.007
DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR 2.850 2.395 0 0 0 0 5.245
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 26.495 659 169 0 0 0 27.323
DÖNER SERMAYELER VE KEFALET SANDIKLARI 4.206 39.007 9.340 3.139 0 0 55.692
190 SAYILI K.H.K. KAPSAMINDA YER ALAN DİĞER KAMU İDARELERİ 4.438 631 1.509 109 0 0 6.687
  2.016.067 217.095 93.018 7.236 16.372 103.000 2.452.788
233 SAYILI K.H.K. KAPSAMINDA YER ALAN K.İ.T.LER (BAĞLI ORTAKLIKLAR DAHİL) 5.124 69.690 67.950 10.164 0 0 152.928
ÖZELLEŞTİRME PROGRAMINDA YER ALAN KURULUŞLAR(4) 979 7.341 21.528 5.523 0 0 35.371
KAMU BANKALARI(5) 0 724 36.539 1.367 0 0 38.630
ÖZEL KANUNU BULUNAN KURULUŞLAR(6) 6.641 833 584 0 0 0 8.058
  12.744 78.588 126.601 17.054 0 0 234.987
İL ÖZEL İDARELERİ 8.098 1.395 30.117 241 0 301 40.152
BELEDİYELER VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ 81.256 11.924 142.044 9.934 0 2.222 247.380
B.İ.T.LER (BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEKKÜLLERİ) 10.085 143 3.836 930 0 8.105 23.099
  99.439 13.462 175.997 11.105 0 10.628 310.631
GENEL TOPLAM 2.128.250 309.145 395.616 35.395 16.372 113.628 2.998.406
Fiili (dolu) kadro ve pozisyon sayılarıdır.
1.Dönem: 31 Mart itibariyle, 2.Dönem: 30 Haziran itibariyle, 3.Dönem: 30 Eylül itibariyle, 4.Dönem: 31 Aralık itibariyledir.
1.Bölüm Maliye Bakanlığı, 2.Bölüm Hazine Müsteşarlığı, 3.Bölüm İçişleri Bakanlığı verileri esas alınarak doldurulmuştur.
Özelleştirme programında yer alan kuruluşlardan, sermayesinin %50'den fazlası devlete ait olanları kapsamaktadır. 
Kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank, Eximbank ve Kalkınma Bankası'ndan oluşmaktadır.
Özel Kanunu bulunan kuruluşlar sermayesinin tamamı Hazine'ye ait olan TRT ve TÜRKSAT A.Ş.'dir.
Bölüm 1'e ilişkin sözleşmeli personel sayılarına, kadro karşılığı sözleşmeli personel sayıları dahil olup söz konusu personel kadrolu personel bilgilerinde de gösterilmiştir. Bu kapsamda çalışan personel sayısı 11.866'dır.
Üniversitelerde sağlık kültür ve spor hizmet alanları için giderleri özgelirden karşılanmak üzere istihdam edilen personel sayıları özel bütçede gösterilmiştir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET