gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU İSTİHDAMINDA KADROLU SÖZLEŞMELİ İŞÇİ SAYILARI

Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, Kasım 2014 verilerine göre Kamu istihdamının detay görünümü aşağıdadır.

16 Ağustos 2014 Cumartesi 15:45
KAMU İSTİHDAMINDA KADROLU SÖZLEŞMELİ İŞÇİ SAYILARI

Bütçe türü

Toplam
Total
Kadrolu personel
Civil servant
Sözleşmeli personel
Contracted (7)
İşçi
Workers
Geçici personel
Temporary staff
Diğer
Others
Sürekli işçi
Permanent workers
Geçici işçi
Temporary workers (8)
Genel toplam - Total 3 440 039 2 826 113  121 254  343 706  28 028  23 438  97 500
Toplam - Sub-total of section 1 2 959 897 2 683 200  40 759  103 559  11 441  23 438  97 500
Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri - General budget administrations 2 527 481 2 328 584  21 824  56 429  1 858  21 286  97 500
Y.Ö.K., üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri - Higher education institutes  223 694  215 144  4 348  2 609   635   958 -
Özel bütçeli diğer idareler - Other special budget administrations  103 231  55 891  7 513  35 840  2 793  1 194 -
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar - Regulatory and supervisory agencies  5 757  3 533  2 224 - - - -
Sosyal güvenlik kurumları - Social security institutions  36 355  35 598   596   161 - - -
Döner sermayeler ve kefalet sandıkları - Revolving funds and caution funds   57 570  42 171  1 788  7 478  6 133 - -
190 sayılı K.H.K. kapsamında yer alan diğer kamu idareleri - Other public institutions by decree law no:190  5 809  2 279  2 466  1 042   22 - -
Toplam - Sub-total of section 2  200 220  11 984  74 615  107 664  5 957 - -
233 sayılı K.H.K. kapsamında yer alan K.İ.T.ler (Bağlı ortaklıklar dahil)
Treasury portfolio: SOEs covered by decree law no:233
 104 306  4 066  43 159  56 708   373 - -
Özelleştirme programında yer alan kuruluşlar  - Privatization portfolio (4)  13 242   435  2 365  7 843  2 599 - -
Kamu bankaları  - State banks (5)  47 740 -  3 058  41 697  2 985 - -
Özel kanunu bulunan kuruluşlar - Public enterprises with special laws (6)  34 932  7 483  26 033  1 416 - - -
Toplam - Sub-total of section 3  279 922  130 929  5 880  132 483  10 630 - -
İl özel idareleri - Special provincial administrations  20 354  7 197   230  12 321   606 - -
Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri - Municipalities   238 670  119 064  4 408  108 190  7 008 - -
B.İ.T.'ler (Belediye iktisadi teşekkülleri) - Municipality economic enterprises  20 898  4 668  1 242  11 972  3 016 - -

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET