gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU PERSONEL SAYISI ARTTI

Maliye Bakanlığı tarafından derlenen verilere göre, 2015 yılı I. döneminde toplam kamu istihdamı 2014 yılının aynı dönemine göre %2,1 oranında artarak 3 milyon 419 bin kişi olarak gerçekleşti.

16 Mayıs 2015 Cumartesi 15:11
KAMU PERSONEL SAYISI ARTTI

Maliye Bakanlığı tarafından derlenen verilere göre, 2015 yılı I. döneminde toplam kamu istihdamı 2014 yılının aynı dönemine göre %2,1 oranında artarak 3 milyon 419 bin kişi olarak gerçekleşti. 

TÜİK işsiz sayısının 2015 yılı Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 401 bin kişi artarak 3 milyon 226 bin kişi olduğunu açıkladı. İşsizlik oranı ise 1 puanlık artış ile %11,2 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1,1 puanlık artış ile %13,2 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 3 puanlık artış ile %20 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1,1 puanlık artış ile %11,4 olarak gerçekleşti. 

İstihdam edilenlerin sayısı 2015 yılı Şubat döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 577 bin kişi artarak 25 milyon 576 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık artış ile %44,4 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 272 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 850 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %18,7’si tarım, %20,9’u sanayi, %6,4’ü inşaat, %54’ü ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 2,7 puan artarken, tarım sektörünün payı 1,5 puan, inşaat sektörünün payı 0,6, sanayi sektörünün payı 0,5 puan azaldı. 

İşgücü 2015 yılı Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 979 bin kişi artarak 28 milyon 803 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 1 puan artarak %50,1 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,6 puanlık artışla %70,6, kadınlarda ise 1,3 puanlık artışla %30 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de 2,36 milyon devlet memuru bulunuyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında toplam çalışan sayısı 3,2 milyona yaklaşıyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarında devlet memuru, sözleşmeli personel, sürekli ve geçici işçi, öğretim üyesi, hakim ve savcı ile askeri personel dahil toplam 3 milyon 195 bin 938 kişi çalışıyor.

 

Eylül 2014 itibarıyla, DPB'nın görev alanına giren kamu kurumlarında toplam 2 milyon 366 bin 279 devlet memuru, 94 bin 850 sözleşmeli personel, 302 bin 678 işçi, 23 bin 666 geçici personel istihdam ediliyor.

 

Kamu iktisadi teşebbüslerinde 5 bin 148 memur, 70 bin 429 sözleşmeli personel, 61 bin 996 sürekli ve geçici işçi, 3 bin 444 kapsam dışı personel çalışıyor.

 

Kamuda istihdam edilen personelin yüzde 13,64'ü merkezde, yüzde 84,23'ü taşra teşkilatında çalışıyor. 

 

Bu yılın eylül ayı itibarıyla yurtdışında çalışan personel sayısı 553 oldu.

 

Devlet memurlarının yaklaşık 62,45'ini erkek, yüzde 37,55'ini ise kadın çalışanlar oluşturuyor.

 

Üst düzey devlet memurlarına bakıldığında toplam üst düzey 5 bin 152 devlet memuru bulunuyor. Üst düzey devlet memurlarının 5 bin 872'sini (yüzde 90,80) erkekler, 595'ini (yüzde 9,20) ise kadınlar oluşturuyor.

 

En fazla memur, eğitim ve öğretimde 

 

Bu arada, Türkiye'de en fazla devlet memuru, eğitim-öğretim hizmetlerinde istihdam ediliyor. Eğitim-öğretim hizmetlerinde 821 bin 320 memur çalışırken, bunu 451 bin 85 kişi ile genel idare hizmetleri, 386 bin 561 kişi ile sağlık hizmetleri, 251 bin 672 ile emniyet hizmetleri izliyor.

 

Bu yıl 74 bin personel alınabilir

 

Gelecek yıl merkezi yönetim kapsamındaki idarelere 40 bini kontenjan olmak üzere toplam 74 bin yeni personel alınması programlanıyor. 

 

Toplam personel giderlerinin GSYH'ye oranının da önceki yıla göre 0,1 puan azalarak yüzde 7,2'ye gerilemesi öngörülüyor.  

 

Gelecek yıl genel maaş ve ücret artış oranı da toplu sözleşmelerde belirlendiği üzere ocak ve temmuz dönemlerinde yüzde 3 olarak uygulanacak. 

 

 

Bütçe türü

Toplam

Kadrolu personel

Sözleşmeli

İşçi

Geçici personel

Diğer

Sürekli işçi

Geçici işçi)

Genel toplam -

3 418 841

2 823 760

 127 156

 322 346

 25 103

 22 976

 97 500

Toplam -

2 971 716

2 692 192

 43 336

 104 110

 11 602

 22 976

 97 500

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri -

2 536 999

2 336 617

 23 072

 57 118

 1 856

 20 836

 97 500

Y.Ö.K., üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri -

 225 191

 216 466

 4 544

 2 621

  614

  946

-

Özel bütçeli diğer idareler -

 104 382

 55 984

 8 509

 35 957

 2 738

 1 194

-

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar -

 5 752

 3 515

 2 237

-

-

-

-

Sosyal güvenlik kurumları -

 36 062

 35 327

  579

  156

-

-

-

Döner sermayeler ve kefalet sandıkları -

 57 561

 42 027

 1 927

 7 235

 6 372

-

-

190 sayılı K.H.K. kapsamında yer alan diğer kamu idareleri -

 5 769

 2 256

 2 468

 1 023

  22

-

-

Toplam -

 200 207

 11 874

 74 916

 108 174

 5 243

-

-

233 sayılı K.H.K. kapsamında yer alan K.İ.T.ler (Bağlı ortaklıklar dahil)

 105 129

 4 010

 43 647

 56 543

  929

-

-

Özelleştirme programında yer alan kuruluşlar  -

 11 651

  423

 2 324

 7 712

 1 192

-

-

Kamu bankaları  -

 48 541

-

 3 034

 42 535

 2 972

-

-

Özel kanunu bulunan kuruluşlar -

 34 886

 7 441

 25 911

 1 384

150

-

-

Toplam -

 246 918

 119 694

 8 904

 110 062

 8 258

-

-

İl özel idareleri -

 15 710

 5 337

  218

 9 998

  157

-

-

Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri -

 210 205

 109 666

 7 437

 88 032

 5 070

-

-

B.İ.T.'ler (Belediye iktisadi teşekkülleri) -

 21 003

 4 691

 1 249

 12 032

 3 031

-

-

 

 

 

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET