gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU PERSONELİ(MEMUR-SÖZLEŞMELİ-İŞÇİ) SAYILARI

Maliye Bakanlığı tarafından derlenen verilere göre 2010 yılı IV. döneminde toplam kamu istihdamı 3 milyon 14 bin kişidir

18 Şubat 2011 Cuma 16:54
Kamu Personeli(Memur-Sözleşmeli-İşçi) Sayıları

Kamu istihdamı
 
Maliye Bakanlığı tarafından derlenen verilere göre 2010 yılı IV. döneminde toplam kamu istihdamı 3 milyon 14 bin kişidir

BÜTÇE TÜRÜ KADROLU PERSONEL SÖZLEŞMELİ PERSONEL    (8)  İŞÇİ GEÇİCİ PERSONEL DİĞER TOPLAM
SÜREKLİ İŞÇİ GEÇİCİ İŞÇİ(7)
GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1.804.577 150.873 67.930 320 18.007 103.000 2.144.707
Y.Ö.K., ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ 171.628 4.996 2.968 692 465 0 180.749
ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER 32.294 8.997 12.409 2.911 9 0 56.620
DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR 3.031 2.639 0 0 0 0 5.670
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 26.400 1.399 167 0 0 0 27.966
DÖNER SERMAYELER VE KEFALET SANDIKLARI 3.897 39.900 9.372 3.056 0 0 56.225
190 SAYILI K.H.K. KAPSAMINDA YER ALAN DİĞER KAMU İDARELERİ 4.436 637 1.507 109 0 0 6.689
  2.046.263 209.441 94.353 7.088 18.481 103.000 2.478.626
233 SAYILI K.H.K. KAPSAMINDA YER ALAN K.İ.T.LER (BAĞLI ORTAKLIKLAR DAHİL) 5.097 69.424 67.950 1.207 0 0 143.678
ÖZELLEŞTİRME PROGRAMINDA YER ALAN KURULUŞLAR(4) 906 6.834 20.683 3.513 0 0 31.936
KAMU BANKALARI(5) 0 712 36.518 1.394 0 0 38.624
ÖZEL KANUNU BULUNAN KURULUŞLAR(6) 6.633 831 583 0 0 0 8.047
  12.636 77.801 125.734 6.114 0 0 222.285
İL ÖZEL İDARELERİ 8.288 1.445 30.254 642 0 303 40.932
BELEDİYELER VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ 81.727 12.364 142.071 9.139 0 2.812 248.113
B.İ.T.LER (BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEKKÜLLERİ) 10.099 331 4.202 847 0 8.177 23.656
  100.114 14.140 176.527 10.628 0 11.292 312.701
GENEL TOPLAM 2.159.013 301.382 396.614 23.830 18.481 114.292 3.013.612
Fiili (dolu) kadro ve pozisyon sayılarıdır.
1.Dönem: 31 Mart itibariyle, 2.Dönem: 30 Haziran itibariyle, 3.Dönem: 30 Eylül itibariyle, 4.Dönem: 31 Aralık itibariyledir.
1.Bölüm Maliye Bakanlığı, 2.Bölüm Hazine Müsteşarlığı, 3.Bölüm İçişleri Bakanlığı verileri esas alınarak doldurulmuştur.
Özelleştirme programında yer alan kuruluşlardan, sermayesinin %50'den fazlası devlete ait olanları kapsamaktadır. 
Kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank, Eximbank ve Kalkınma Bankası'ndan oluşmaktadır.
Özel Kanunu bulunan kuruluşlar sermayesinin tamamı Hazine'ye ait olan TRT ve TÜRKSAT A.Ş.'dir.
Bölüm 1'e ilişkin sözleşmeli personel sayılarına, kadro karşılığı sözleşmeli personel sayıları dahil olup söz konusu personel kadrolu personel bilgilerinde de gösterilmiştir. Bu kapsamda çalışan personel sayısı 11.985'tir.
Üniversitelerde sağlık kültür ve spor hizmet alanları için giderleri özgelirden karşılanmak üzere istihdam edilen personel sayıları özel bütçede gösterilmiştir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET