gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MALİYE PERSONEL VE MÜFETTİŞLİĞE GEÇEN KONTROLÖR VE DENETMEN SAYISI

Maliye Bakanlığında 2013 yılı sonu itibarıyla personel sayısı 28.494 olup toplam kadro sayısı 57.311’dir. Personelin 7.766’sı merkez teşkilatında, 20.726’sı taşra teşkilatında ve 2’si yurtdışında hizmet vermektedir.

23 Haziran 2014 Pazartesi 18:32

Maliye Bakanlığında 2013 yılı sonu itibarıyla personel sayısı 28.494 olup toplam kadro sayısı 57.311’dir. Personelin 7.766’sı merkez teşkilatında, 20.726’sı taşra teşkilatında ve 2’si yurt dışında hizmet vermektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesindeki;
 368 gelirler kontrolörü ve stajyer gelirler kontrolörü ile
 3.854 vergi denetmeni ve vergi denetmen yardımcısının
646 sayılı KHK ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında ihdas edilen vergi müfettişi ve yardımcısı merkez kadrolarına atanmış olmalarıdır.
2009 yılında lisans ve lisansüstü öğrenim görmüş çalışanların oranı yüzde 49,8 iken bu oran 2013 yılına gelindiğinde yüzde 66,2’ye yükselmiştir. Buna karşılık, aynı dönemde ilkokul, ortaokul ve lise mezunu çalışanların

oranı yüzde 32,5’ten yüzde 21’e gerilemiştir.

K:Maliye Bakanlığı


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET