gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEB 2006-2014 EĞİTİM İSTATİSTİKLERİNİ YAYINLADI

2006-2014 dönemi Örgün Eğitim İstatistikleri’nin basılı yayın olarak ve internet ortamında MEB tarafından yayınlandı. Örgün eğitim; okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar. Yüksek öğretim istatistikleri bağımsız olarak Yüksek Öğretim Kurulu tarafından yayınlanmaktadır. Eğitim kademesi, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması ve yerleşim yeri düzeyinde okul, öğrenci, öğretmen, mezun ve yeni kayıt öğrenci sayılarını ve uluslararası karşılaştırmalar yapılabilmesi amacıyla bazı eğitim göstergeleri ile eğitim bütçesi ve eğitim yatırımlarını kapsamaktadır.

08 Nisan 2014 Salı 07:48
MEB 2006-2014 EĞİTİM İSTATİSTİKLERİNİ YAYINLADI

2006-2014 dönemi Örgün Eğitim İstatistikleri’nin basılı yayın olarak ve internet ortamında MEB tarafından yayınlandı. Örgün eğitim; okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar. Yüksek öğretim istatistikleri bağımsız olarak Yüksek Öğretim Kurulu tarafından yayınlanmaktadır. Eğitim kademesi, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması ve yerleşim yeri düzeyinde okul, öğrenci, öğretmen, mezun ve yeni kayıt öğrenci sayılarını ve uluslararası karşılaştırmalar yapılabilmesi amacıyla bazı eğitim göstergeleri ile eğitim bütçesi ve eğitim yatırımlarını kapsamaktadır. 

 

 

 

 Millî Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim 2013-2014 

  Öğretim yılı ve eğitim seviyesine göre okullaşma oranları
  2012-2013 Eğitim Öğretim yılı İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. düzey ve eğitim seviyesine göre okullaşma oranı 
  2013-2014 Eğitim Öğretim yılı İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. düzey ve eğitim seviyesine göre okullaşma oranı 
  Öğretim yılı ve eğitim seviyesine göre cinsiyet oranı 
  2013-2014 öğretim yılı ilköğretim (ilkokul+ortaokul) ve ortaöğretim il bazı cinsiyet oranı
  Okul türü ve öğretim yılına göre okul / birim, öğretmen, öğrenci ve mezun olan öğrenci sayısı 
  Okul türü ve öğretim yılına göre okul, öğretmen, şube, öğrenci ve mezun olan öğrenci sayısı 
  İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. düzey,  yerleşim yeri ve eğitim seviyesine göre mezun olan öğrenci sayısı 
  İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 1. düzey ve eğitim seviyesine göre okul, şube, öğretmen ve derslik başına düşen öğrenci sayısı
   İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. düzey ve eğitim seviyesine göre okul, şube, öğretmen ve derslik başına düşen öğrenci sayısı
   İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. düzey ve eğitim seviyesine göre okul, şube, öğretmen ve derslik başına düşen öğrenci sayısı
  İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. düzey, yerleşim yeri ve eğitim seviyesine göre yeni kayıt öğrenci sayısı 
  Özel eğitim kurumlarında okul, öğrenci, öğretmen  ve derslik sayısı
  Özel öğretim kurumlarında okul, öğrenci, öğretmen  ve derslik sayısı
   İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 1. , 2.  ve 3. düzey ve eğitim seviyesine göre okul, şube, öğrenci, öğretmen ve derslik sayısı 
  Eğitim kurumlarının kademelere göre okul, öğrenci, öğretmen ve derslik sayısı  (Özet Tablo)
  Okul öncesi eğitim kurumlarının okul türlerine göre okul, öğrenci, öğretmen ve derslik sayısı
  İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. düzey resmi -  özel ayrımında, yerleşim yerine göre okul öncesi eğitim kurumlarında okul, öğrenci, öğretmen ve derslik sayısı 
  İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. düzey, yerleşim yerine göre okul öncesi eğitim kurumlarında okul, şube, öğrenci ve öğretmen sayısı
  İlkokullarda okul türlerine göre okul, öğrenci,  öğretmen ve derslik sayısı
  İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. düzey resmi -  özel ayrımında, yerleşim yerine göre ilkokullarda, okul, öğrenci, öğretmen ve derslik sayısı 
  İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. düzey, yerleşim yeri, sınıflara göre ilkokullarda, okul, şube ve öğrenci sayısı 
  İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. düzey, yerleşim yeri ve doğum yıllarına göre ilkokullarda öğrenci sayısı
  Ortaokullarda okul türlerine göre okul, öğrenci,  öğretmen ve derslik sayısı
  İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. düzey resmi -  özel ayrımında, yerleşim yerine göre ortaokullarda, okul, öğrenci, öğretmen ve derslik sayısı 
  İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. düzey, yerleşim yeri, sınıflara göre ortaokullarda, okul, şube ve öğrenci sayısı
  İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. düzey, yerleşim yeri ve doğum yıllarına göre ortaokullarda öğrenci sayısı
  Ortaöğretim kurumlarının genel müdürlüklere göre okul, öğrenci, öğretmen  ve derslik sayısı
  Ortaöğretim kurumlarında okul türlerine göre okul, öğrenci, öğretmen  ve derslik sayısı
   İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. düzey,  ortaöğretimde  resmi ve özel ayrımında yerleşim yeri, okul,  öğrenci, öğretmen ve  derslik sayısı
  İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. düzey, yerleşim yeri ve sınıflara göre ortaöğretimde  okul, şube ve öğrenci sayısı
  İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması  3. düzey, yerleşim yeri  ve doğum yıllarına göre ortaöğretimde öğrenci sayısı
 

Öğretim yılına göre mesleki ve teknik ortaöğretim mezunlarının toplam ortaöğretim mezunları içindeki oran

 

K:MEB

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET