gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MECLİSTE 4/C'Lİ GEÇİCİ PERSONEL SAYISI

Mecliste çalışan kamu personel statülerine bakıldığında önemli sayıda geçici 4/c personeli istihdam edildiği görülmektedir. TBMM 2013 Yılı Faaliyet Raporunda çalışan statü sayılarına yer verilmiştir.

12 Temmuz 2014 Cumartesi 19:29

2013 yılı sonu itibariyle, TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatında görev yapan personel sayısı toplam 5.072’dir.


✓ 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre 2.029 kadrolu personel,
✓ 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesine göre 1.428 geçici personel,
✓ Mülga 2919 sayılı Kanunun 12’nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre 44 geçici görevli personel,
✓ Yasama faaliyetlerinde milletvekillerine yardımcı olmak üzere 505 danışman, 456 ikinci danışman ve 509 ilave/yardımcı personel,
✓ Yasama faaliyetlerinde özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda siyasi parti grup 

başkanlıklarında görev yapmak üzere 32 grup danışmanı, 66 büro görevlisi ve 3 divan personeli görev yapmaktadır.


Toplam personel içerisinde kadrolu personel % 40 oranı ile ilk sırada yer alırken, milletvekili ve siyasi parti gruplarında çalışan personel % 31,8 oranıyla ikinci sırada ve 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine göre geçici personel olarak görev yapan personel % 28,2 oranıyla üçüncü sırada yer almaktadır.

2013 TBMM Faaliyet Raporu

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET