gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SUÇLARDA KORKUTAN TABLO

Türkiye suç sayısındaki artış korkutuyor. Suçlu sayısındaki artış durdurulamıyor.

18 Ocak 2016 Pazartesi 12:20
SUÇLARDA KORKUTAN TABLO

Ülke genelinde TÜİK Ceza İnfaz Kurumu 2010-2014 dönemine ve 2014 yılına ilişkin İstatistiklerinde;


1- Ceza infaz kurumunda bulunan kişi sayısı %10,1 arttı

Ceza infaz kurumunda 31 Aralık 2014 tarihindeki kişi sayısı, 2013 yılının aynı tarihine göre %10,1 artarak 158 690 oldu.

2- Ceza infaz kurumunda bulunanların %96,4’ünü erkekler oluşturdu

Ceza infaz kurumlarının 31 Aralık 2014 tarihindeki nüfusunun %86’sını hükümlüler ve %14’ünü tutuklular oluşturdu. Bu kişilerin %96,4’ünü erkekler, %3,6’sını ise kadınlar oluşturdu. 

3- Her 100 bin kişiden 204’ü ceza infaz kurumunda 

Her yılın 31 Aralık tarihi itibariyle Türkiye’de yüz bin kişi başına düşen ceza infaz kurumundaki kişi sayısı 2010 yılında 163 olurken, bu sayı yıllar itibarıyla sürekli artarak 2014 yılında 204’e ulaştı. Buna karşılık 12 ve daha yukarı yaştaki her yüz bin kişiden 253’ü ceza infaz kurumunda yer aldı. 

4- Ceza infaz kurumlarına 2014 yılında 170 733 hükümlü girdi


Bir hükümlünün aynı yıl içinde bir veya daha fazla giriş kaydı dikkate alındığında, 1 Ocak-31 Aralık 2014 tarihleri arasında ceza infaz kurumlarına 170 733 hükümlü giriş kaydı yapıldı. Yine bir hükümlünün aynı yıl içinde bir veya daha fazla çıkış kaydı dikkate alındığında, aynı tarihler arasında 135 784 hükümlü çıkış kaydı yapıldı. Giren hükümlülerin %96,3’ünü, çıkan hükümlülerin ise %96,4’ünü erkekler oluşturdu.

5- Hükümlü statüsünde girenlerin en çok işlediği suç hırsızlık oldu

Ceza infaz kurumuna giren hükümlülerin birden fazla suç işlemesi durumunda en ağır cezayı gerektiren suç esas alınmakta olup, bu esasa göre değerlendirildiğinde, ceza infaz kurumuna 1 Ocak-31 Aralık 2014 tarihleri arasında giren hükümlülerin %17,5’i hırsızlık, %14,5’i yaralama, %8,2’si İcra İflas Kanunu’na muhalefet ve %5,2’si ise öldürme suçu işledi. 
6- Hükümlülerin %31,6’sını ilköğretim mezunları oluşturdu 

Ceza infaz kurumuna 1 Ocak-31 Aralık 2014 tarihleri arasında giren hükümlüler işlenen suça göre değerlendirildiğinde hırsızlık suçu işleyenlerin %42,2’si ilköğretim mezunu, %20,7’si ilkokul mezunu, %15,7’si okuryazar olup bir okul bitirmeyen kişilerden, yaralama suçu işleyenlerin ise %31,4’ü ilköğretim, %26,4’ü ilkokul, %20,7’si lise ve dengi meslek okulu mezunu kişilerden oluştu. 

7- Öldürme suçu işleyenlerin %26’sını lise ve yükseköğretim mezunları oluşturdu

İcra İflas Kanunu’na muhalefet suçu işleyenlerin %28,1’i lise ve dengi meslek okulu, %27,5’i ilkokul, %22,7’si ilköğretim mezunu hükümlüler oldu. Öldürme suçu işleyenlerin %27,7’si ilköğretim, %22,2’si lise ve dengi meslek okulu, %21,8’i ilkokul mezunuyken, cinsel suçları işleyenlerin %37,9’u ilköğretim, %21,8’i ilkokul, %18,2’si lise ve dengi meslek okulu mezunu hükümlüler olarak gerçekleşti. 

8- Yükseköğretim mezunları en çok İcra İflas Kanunu’na muhalefet etti 


Ceza infaz kurumuna 1 Ocak - 31 Aralık 2014 tarihleri arasında giren hükümlüler eğitim durumu itibariyle değerlendirildiğinde; okuryazar olup bir okul bitirmeyenlerde %35,1, ilköğretim mezunlarında %23,2, okuma yazma bilmeyenlerde %27,8 ile hırsızlık suçu; ilkokul mezunlarında %15,9, ortaokul ve dengi meslek okulu mezunlarında %14,6, lise ve dengi meslek okulu mezunlarında %15,8 ile yaralama suçu ve yükseköğretim mezunlarında %16 ile İcra İflas Kanunu’na muhalefet suçu yer aldı. 


Bazı Suç Gruplarına Göre Dağılım
(02.12.2015 İtibarıyla)
Bazı Suç Gruplarına Göre Dağılım ÇocukYetişkinToplam
ADAM ÖLDÜRME27828.44928.727
ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS281.8171.845
CİNSEL SUÇLAR33714.11214.449
DOLANDIRICILIK185.3335.351
FUHUŞ12.1122.113
HIRSIZLIK71338.30439.017
SAHTECİLİK07.9127.912
UYUŞTURUCU42632.83533.261
YAĞMA VEYA GASP28121.16421.445
YARALAMA7421.72721.801
TOPLAM2.156173.765175.921
*Bu tablodaki veriler; 02.12.2015 tarihi itibariyle ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerin işlemiş olduğu veya işlediği iddia edilen suçlardan 10 tanesi baz alınarak hazırlanmış ve bir kişinin birden fazla işlediği suçlarıda sayılmış olup suç sayısını göstermektedir. Bu nedenle, tablodaki genel toplam (175.921) aynı tarihte ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlü sayısı (176.304) ile uyuşmamaktadır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET