gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TARIM İSTİHDAMI AZALIYOR ZİRAAT MÜHENDİSİ ARTIYOR

2014 yılında tarım istihdamı 545 bin kişi azaldı.

21 Mart 2015 Cumartesi 12:07
TARIM İSTİHDAMI AZALIYOR ZİRAAT MÜHENDİSİ ARTIYOR

2014 yılında tarımsal istihdam 545 bin kişi azaldı 

Türkiye`de tarımsal istihdam bir yandan şehirleşmenin artması, öte yandan da uygulanan yıkıcı politikalar nedeniyle 1980`den bu yana gerilemektedir. Ayrıca tarımsal üretim ve tarım gelirlerinde de düşme yaşanmaktadır. Tarım alanında çalışanlarda yoksulluk artmakta; bu nedenle kırsal kesimdeki halk tarlalarını terk etmektedir. 

Son 10 yıllık dönemde toplam istihdam içerisinde tarımın payı yüzde 29`dan yüzde 21`e gerilemiştir. 

2013 yılında 6 milyon 15 bin olan tarımdaki istihdam, 2014 yılında 545 bin kişi azalarak 5 milyon 470 bine düşmüştür. Böylelikle tarım sektörünün istihdamdaki payı 2013-2014 döneminde yüzde 23,6`dan yüzde 21,1`e inmiştir. 

Tarım istihdamı azalırken her yıl 73 bin ziraat mühendisi mezun veriyor, ancak bunlardan 49 bini iş imkanı yakalayabiliyor.  DPT rakamlarına göre, 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı Teknik Personel Arzı ve İhtiyacı Projeksiyonu'nda mühendis, mimar ve şehir plancısı toplamı 2005 yılında; arz 376.700 buna karşılık ihtiyaç 350.200 olarak görülmektedir.Bu projeksiyona göre Ziraat ve Orman Mühendisliği'nde arz 73.000, ihtiyaç 49.100 olarak belirlenmiştir.

Son 10 yıllık dönemde tarım istihdamının gelişimi aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Yıllar

Toplam istihdam

(Bin kişi)

Tarımdaki istihdam

(Bin kişi)

Tarımın

Payı

(%)

2004

19.632

5.713

29,1

2005

20.067

5.154

25,7

2006

20.423

4.907

24,0

2007

20.738

4.867

23,5

2008

21.194

5.016

23,7

2009

21.277

5.240

24,6

2010

22.594

5.683

25,2

2011

24.110

6.143

25,5

2012

24.821

6.097

24,6

2013

25.524

6.015

23,6

2014

25.933

5.470

21,1

K:Ziraat Mühendisleri Odası

 

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET