gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TEPAV'DAN 81 İL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV Araştırmacısı Ülker Şener ve Dr. Hülya Demirdirek tarafından yapılan “81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi” başlıklı çalışma Ankara’da düzenlenen ve kadın örgütleri temsilcileri ile kadın milletvekillerinin de katıldığı toplantıda açıklandı.

02 Şubat 2014 Pazar 13:09
TEPAV'DAN 81 İL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV 81 il için toplumsal cinsiyet eşitliği karnesihazırladı. Karne kapsamında “Yereller İçin Cinsiyet Eşitliği Endeksi” ve“Yereller İçin Toplumsal Cinsiyet Güçlenme Endeksi” oluşturuldu ve illerkadınlara sundukları belirli hizmetler açısından karşılaştırıldı.

 

TEPAV Araştırmacısı Ülker Şener ve Dr. Hülya Demirdirektarafından yapılan “81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi” başlıklıçalışma Ankara’da düzenlenen ve kadın örgütleri temsilcileri ile kadınmilletvekillerinin de katıldığı toplantıda açıklandı.

 

Çalışmayı sunan Ülker Şener, ülke düzeyinde bakıldığındaTürkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda uluslararası değerlendirme vesıralamalarda kullanılan verilere ulaşımın son yıllarda belli bir iyileşmegösterdiğini, ancak yerel düzeyde ayrıştırılmış veri toplamanın ve var olan verilereulaşmanın hala sorunlu olduğu açıkladı. Yerelde uygulanan politikalar vesunulan hizmetlerin toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetip gözetmediğini ölçme,değerlendirme ve izlemenin önemine dikkat çeken Şener, şöyle devam etti:

 

“Bu konuda bir adım atmak ve sonraki çalışmalara bir basamakoluşturmak için TEPAV'da iller düzeyinde toplumsal cinsiyet eşitliği karnesiçalışması yaptık. Çalışmasının amacı kadın erkek eşitliğini il düzeyinde ölçmekve illerin durumunu kadınlar açısından değerlendirmek. Karne kapsamındaYereller İçin Cinsiyet Eşitliği Endeksi ve Yereller İçin Toplumsal CinsiyetGüçlenme Endeksi oluşturduk ve illeri kadınlara sundukları belirli hizmetleraçısından karşılaştırdık”.

 

Çalışmanın sonuçlarına göre:

 

-         Kadın erkek arasındaki eşitsizliğin en azolduğu iller İstanbul, Tunceli, Bolu, Düzce ve Eskişehir.

 

-         Kadın erkek arasındakieşitsizliğin en fazla olduğu iller Ağrı, Bitlis, Kilis, Gaziantep ve Siirt.

 

-         Kadınların en güçlü olduğuiller İstanbul, Tunceli, Tekirdağ, Ankara ve Eskişehir.


-         Kadınların en güçsüz olduğu iller Ağrı, Bitlis, Muş,Kars ve Siirt.

 

K:TEPAV

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET