gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TÜRKİYE'NİN DÜNYA ENDEKSİ

Nokta Dergisi "Türkiye Dünyanı Neresinde?" sorusuna ülkelerarası yapılan sıralamalardan yola çıkarak cevap arıyor. İşte dergiden ilgili bölüm...

28 Aralık 2015 Pazartesi 09:00
TÜRKİYE'NİN DÜNYA ENDEKSİ

Türkiye, Dünya İfade Özgürlüğü Endeksi'ne göre basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 154. sırada 

• New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) 2015 verilerine göre en fazla tutuklu gazeteci bulunan ülkeler listesinde Türkiye 5. sırada 

• OECD Yaşam Kalitesi Endeksi'nde 34 ülke arasında sonuncu sırada 

• Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) araştırmasına göre Ortaöğretim kalitesinde 65 ülke arasında 44. sırada 

Birleşmiş Milletler insani Gelişim Endeksi'ne göre 186 ülke arasında Ekvador ve Jamaika'nın altında 90. sırada 

• The Economist Intelligence Unıt'in Yaşam Kalitesi Endeksi'nde Trınıdad Tobago'nun bir basamak üstünde 50. sırada 

Birleşmiş Milletler kadın-erkek eşitliği karşılaştırma raporlarında 134 ülke arasında 126. sırada 

• Dünya Ekonomik Forumu kadın - erkek eşitliğinde 142 ülke arasında Tunus ve Bahreyn'in ardından 125. sırada. 

IMF'nın gerçekleşme projeksiyonlarına göre 2015 yılında 69.7 milyar dolar cari açık ile dünya sıralamasında 8. sırada. 2016 yılında ise 80 milyar dolar cari açık ile dünya sıralamasında 5. sıraya çıkacağı öngörülüyor. 

Freedom House araştırmasına göre Tvvitter yasağından önce internet özgürlüğü sıralamasında Bangladeş'in altında 38. sırada 

• Walk Free Foundatıon'un 2013 Dünya Kölelik Endeksi araştırmasına göre 162 ülke arasında 90. sırada 

Dünya Ekonomik Forumu'nun 2013-2014 Küresel Rekabet Endeksine göre 148 ülke arasında 44. sırada 

Cornell Üniversitesi, BM Dünya Fikri Mülkiyet Organızasyonu'nun Global İnovasyon Endeksı'ne göre 142 ülke arasında 68. sırada Toronto Üniversitesi Martin Prosperity Institute'nin Global Yaratıcılık Endeksi'ne göre, 82 ülkede yapılan araştırmada Ar-Ge yatırımlarında 37. sırada, araştırmacılarda 44. sırada, inovasyonda 54. sırada, teknoloji endeksinde 51. sırada yetenek endeksinde 59. sırada, tolerans endeksinde 64. sırada, toplam yaratıcılık endeksinde 68. sırada. Birleşmiş Milletler 2012-2014 Dünya Mutluluk Raporu, Mutluluk Endeksi'nde Türkiye Endonezya'dan sonra 77. sırada 

Birleşmiş Milletler 2012-2014 Dünya Mutluluk Raporu, Doğulacak Ülkeler Endeksi'nde 77.sırada Sıralamada birinciliği alan ülkeler iskandinav ülkeleri ve Hollanda. Türkiye bu sıralamada 25 yıl önce 41. sıradaydı. Sıralama ülkelerin sağlık güvenlik ve refah konusundaki durumlarına göre yapılıyor. 

Dünya Ekonomik Forumu 2014 Global Bilgi ve Teknoloji Raporu'na göre eğitim kalitesinde 91. sırada. •Uluslararası Şeffaflık Örgütü 2014 Yolsuzluk Algı Endeksi'ne göre 2013 yılında 53'üncü sırada yer alan Türkiye, 2014'te 175 ülke arasında 64'üncü sırada. •ITUC GLOBAL RIGHTS INDEX 2014 Global işçi Hakları endeksinde en kötü ikinci skor "5+". 

Good Country Yaşanabilir Ülkeler endeksinde Srilanka'nın ardından 79. sırada. Aynı organizasyonun huzur ve güvenlik endeksinde 112. sırada. 

Credit Suisse 2014 yılı Küresel Refah Raporu'na göre ülkenin yüzde lo'luk "kaymak tabakası" ülke refahının yüzde 77'sini (dörtte üçünden fazla) elinde bulunduruyor. 

Germanvvatch & CAN Europe 2014 iklim Değişikliği Performansı Endeksi'nde 58 ülke arasında 51.sırada Bu sıra "Çok Kötü Ülkeler" kısmında... 

Avrupa Birliği Raporu Hava Kalitesi Raporu'na göre Avrupa'nın en kirliği havası. Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre her sene 28 bin 181 kişi hava kirliliğine bağlı nedenlerle hayatını kaybediyor. 

OECD 2015 verilerine göre "Son 12 ay içinde sizin veya ailenizin ihtiyacı olan yiyeceği almak için yeterli paranızın olmadığı oldu mu?" sorusuna verilen yüzde 33'lük "evet" cevabı ile baştan 3. sırada. 

OECD 2013 sonrası verilerine göre 15-29 yaş arasında olup da ne çalışan ne de öğrenim gören yüzde 31'lık oranı ile dünyada ı. sırada. 

OECD 2013 sonrası verilerien göre yoksulluk eşiğinin altında yaşayan nüfus yüzdesi sıralamasında yüzde 19'luk oran ile dünya sıralamasında 2. sırada. 

World Justice Project 2015 verilerine göre hukuk devletleri sıralamasında 102 ülke arasında 80. sırada. 

World Justice Project 2015 verilerine göre yürütmenin yargıyı etkilediğine inanan yüzde 86'lık oran ile 102 ülke arasında 80. sırada. 

ABD'li araştırma şirketi GALLUP 2015 yılı verilerine göre 148 ülkeyi kapsayan küresel mutluluk endeksinde Bangladeş ve Sırbistan'la birlikte sondan 3. sırada. 

PEW Research 2015 verilerine göre yaşam kalitesi sıralamasında 34 ülke içinde Yunanistan ve Şili'den sonra 33. sırada. 


The Telecommunication Development Sector internet Gelişmişlik Endeksi'ne göre St. Vıncent and the Grenadines adlı ülkenin bir basamak altında 69. sırada.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET