gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TÜRKİYEDE DOKTORALILARIN %90'I KAMUDA

1 Aralık 2009 tarihinde istihdam edilen doktora derecelilerin oranı %93,0’dır. İşsizlik oranı %0,9 ve işgücüne dahil olmayanların oranı ise %6,0’dır. İstihdam edilen doktora dereceliler sektörlere göre incelendiğinde en fazla istihdam %72,7 ile yükseköğretim sektöründedir. Bunu %14,9 ile kamu sektörü, %11,5 ile özel sektör takip etmektedir. Sektörlere göre yıllık brüt gelirlere bakıldığında özel sektör ortalama brüt 98 200 TL gelir ile en yüksek değere sahiptir.

06 Ocak 2011 Perşembe 22:46
Türkiyede Doktoralıların %90'ı Kamuda

Yeni(*) doktora dereceli bireylerin istihdam edilen sektöre ve cinsiyete göre dağılımı, 2009           
Recent(*) doctorate recipients by sector of employed and sex, 2009                
                   
İstihdam edilen sektörler
Sector of employment
Toplam- Total Erkek- Male Kadın- Female
Sayı
Number
  (%) Sayı
Number
  (%) Sayı
Number
  (%)
Toplam istihdam - Total employed  6 869   100,00  3 742   54,48  3 127   45,52
Kamu sektörü - Government sector  1 467   21,35  861   12,53  606   8,82
Özel sektör - Business enterprise sector   422   6,14  254   3,70  167   2,44
Yükseköğretim sektörü - Higher education sector  4 817   70,12  2 566   37,36  2 250   32,76
Diğer eğitim sektörü - Other education sector  139   2,02  47   0,68  92   1,34
Kar amacı gütmeyen kuruluşlar - Private non-profit sector  25   0,37  14   0,20  11   0,16
(*)Yeni doktora dereceli birey 2008 yılı Ocak ayı ile 2009 yılı Aralık ayı arasında herhangi bir zamanda doktora derecesini almış bireydir.
(*)A recent doctorate recipient is a person who received his/her doctorate degree at any time between January 2008 and December 2009.   
                   
Kaynak:tuik.gov.tr

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET