gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YÜKSEKÖĞRETİM AR GE ATAĞINDA AR GE PERSONEL SAYISI ARTIYOR

2010 yılı Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması sonuçlarına göre kamu kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve ticari sektördeki anket sonuçları ile devlet üniversitelerinin bütçe ve personel dökümlerine dayalı olarak Türkiye’de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge Harcaması 2010 yılında bir önceki yıla göre % 14,6 artarak 9 268 Milyon TL olarak hesaplanmıştır.

14 Kasım 2011 Pazartesi 20:07
Yükseköğretim Ar Ge Atağında Ar Ge Personel Sayısı Artıyor

  Ar-Ge harcamasının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içindeki payı  ‰8,4

 

2010 yılı Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması sonuçlarına göre kamu kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve ticari sektördeki anket sonuçları ile devlet üniversitelerinin bütçe ve personel dökümlerine dayalı olarak Türkiye’de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge Harcaması 2010 yılında bir önceki yıla göre % 14,6 artarak 9 268 Milyon TL olarak hesaplanmıştır.

 

Türkiye’de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcamasının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) içindeki payı ‰8,4’tür. Bu oran 2009 yılında ‰8,5’ti. 

 

Yükseköğretim kesimi toplam Ar-Ge harcamasında %46,0 ile en büyük paya sahip

 

2010 yılında Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcamalarının %46,0’ı yükseköğretim, %42,5’i ticari kesim ve  %11,4’ü kamu kesimi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bir önceki yıl yükseköğretim %47,4 ile ilk sırada yer alırken, bunu %40,0 ile ticari kesim, %12,6 ile kamu kesimi takip etmekteydi.

 

Ticari kesim %45,1 ile Ar-Ge harcamalarının finansmanında ilk sırada yer almakta

 

Ar-Ge harcamaları, finanse eden kesimler itibarıyla incelendiğinde; 2010 yılında harcamaların %45,1’i ticari kesim, %30,8’i kamu kesimi, %19,6’sı yükseköğretim kesimi, %3,7’si yurtiçi diğer kaynaklar ve %0,8’i yurtdışı kaynaklar tarafından karşılanmıştır. 

 

Tam Zaman Eşdeğeri cinsinden Ar-Ge personel sayısı %11,3 arttı

 

2010 yılında Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) cinsinden toplam 81 792 kişi Ar-Ge personeli olarak çalışmıştır. Bir önceki yıla göre TZE cinsinden Ar-Ge personel sayısındaki artış %11,3’tür. Sektörler itibarı ile dağılıma bakıldığında, TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin 2010 yılında %45,9’u ticari kesimde, %40,2’si yükseköğretim kesiminde ve %13,9’u kamu kesiminde bulunmaktadır.

 

2010 yılında istihdam edilen 10 000 kişiye düşen Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) Ar-Ge personeli sayısı 36,2 kişidir.

 

En fazla Ar-Ge Batı Anadolu Bölgesinde

 

İBBS 1.Düzeye göre 2010 yılında Ar-Ge harcamalarının en yüksek olduğu bölge %31,7 ile Batı Anadolu bölgesi (TR5) iken, bunu %20,0 ile Doğu Marmara (TR4) ve %17,9 ile İstanbul (TR1) bölgesi takip etmektedir.

 

Ar-Ge personel sayısına göre ise %25,8 ile Batı Anadolu bölgesi (TR5) ilk sırada yer almaktadır. Bu bölgeyi %21,8 ile İstanbul (TR1) ve %14,7 ile Doğu Marmara (TR4) bölgeleri izlemektedir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET