gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

3 KİT'E 3 ADET KADRO VERİLDİ

11 Şubat 2011 CUMAResmî GazeteSayı : 27843

11 Şubat 2011 Cuma 10:32
3 KİT'e 3 adet kadro verildi

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2011/1390

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait;

1- Ekli (I) sayılı listede yer alan kadrolardan (B) sütununda gösterilen kadroların ihdası ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümlerinde değişiklik yapılması,

2- Ekli (II) sayılı listede yer alan pozisyonlardan (A) sütununda belirtilenin iptali ile (B) sütununda gösterilen pozisyonun ihdası ve (II) sayılı cetvelin ilgili bölümlerinde değişiklik yapılması;

Devlet Bakanlığının 21/1/2011 tarihli ve 596 sayılı yazısı üzerine, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/2/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.


Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI


 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET