gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BAZI BAKANLIK VE KAMU KURUMLARINA VERİLEN KADRO TAHSİSLERİ LİSTESİ

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/10/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

29 Aralık 2012 Cumartesi 07:32

2012/4007  

22/10/2012 TARİHLİ VE 2012/4007 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
KARAR
 (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolardan; ekli (3) sayılı cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ve ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan boş kadroların sınıf, unvan ve dereceleri aynı cetvellerde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 1 –
(2) Ekli cetvellerde yer alan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile ilgili düzenlemeler 1/11/2012 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanır.
 
MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


Kararın eki için tıklayınız.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET