Öncekiler Sonrakiler

BAZI BAKANLIK VE KAMU KURUMLARINA VERİLEN KADRO TAHSİSLERİ LİSTESİ

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/10/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

29 Aralık 2012 Cumartesi 07:32

2012/4007  

22/10/2012 TARİHLİ VE 2012/4007 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
KARAR
 (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolardan; ekli (3) sayılı cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ve ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan boş kadroların sınıf, unvan ve dereceleri aynı cetvellerde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 1 –
(2) Ekli cetvellerde yer alan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile ilgili düzenlemeler 1/11/2012 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanır.
 
MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


Kararın eki için tıklayınız.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET