gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İHTİSAS ELEMANLARI ÖZLÜK VE MALİ HAKLARI İÇİN BEKLİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı İhtisas personeli yasal düzenleme gerçekleşmesine rağmen idari işlemlerin tamamlanarak özlük ve mali haklarına kavuşmak istiyor.

18 Mayıs 2011 Çarşamba 13:38
İhtisas Elemanları Özlük ve Mali Hakları İçin Bekliyor


10 Aralık 2010 tarihli ve 27781 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2010/1092 sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre; Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanan Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının teklifleri üzerine, “Folklor araştırmacısı, kütüphaneci, arşivci, kitap patologu ve sosyolog unvanlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının Teknik Hizmetler Sınıfı başlıklı II numaralı bendi kapsamına alınması; adı geçen Kanunun 36’ncı maddesinin Ortak Hükümler bölümünün (G) bendine göre, 27/9/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

23 Eylül 2008 tarihli ve 27006 sayılı RG’de yayınlanan 2008/14094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre; Üniversitelerin Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Antropoloji, Etnoloji, Hititoloji, Sümeroloji ve Klasik Filoloji (Latin Dili ve Edebiyatı, Yunan Dili ve Edebiyatı) bölüm ve/veya anabilim dallarından mezun olan meslek mensuplarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36’ncı maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün (A/4) numaralı bendi kapsamına alınmıştı.

Ancak söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı, kapsadığı icrai kurum olan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda uygulanmamış ve ilgili meslek mensuplarının özlük ve mali durumlarında herhangi bir değişiklik olmamıştı.
 
2010 yılı Ekim ayında imzalanan KİK mutabakat metninde bu husus yer almış ve yasal düzenleme gerçekleşmesine rağmen idari kadro işlemlerinin tamamlanması beklenmektedir.

kamudanhaberler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET