gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÖNCE GEÇİCİ GÖREVLENDİRME SONRA KADROLU ATAMA

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü 07/05/2007 tarih ve 9632 sayılı Sağlık personelin il içi atama ve nakillerinin usul ve ve esaslarına dair yönergenin 7.maddesin a bendinde yer alan” tayin talebinde bulunan personelin çalıştığı birimde hizmetlerin aksamaması için müdürlük, tayin taleplerine kurum veya unvan bazında sınırlama getirilebilir.

28 Şubat 2011 Pazartesi 14:26
Önce Geçici Görevlendirme Sonra Kadrolu Atama

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü 07/05/2007 tarih ve 9632 sayılı Sağlık personelin il içi atama ve nakillerinin usul ve ve esaslarına dair yönergenin 7.maddesin a bendinde yer alan” tayin talebinde bulunan personelin çalıştığı birimde hizmetlerin aksamaması için müdürlük, tayin taleplerine kurum veya unvan bazında sınırlama getirilebilir. Müracaat sınırlama kararları, müdürlükçe teşkil edecek bir komisyon tarafından alınır ve ildeki tüm personele tayin dönemi öncesinde duyurulur” hükmüne dayanarak “Osmaniye il sağlık müdürlüğü kadrosunda boş bulunan 4 ebe pozisyonuna mayıs dönemi atamalarının son tarihi itibarıyla geriye dönük geçici görevle bir yıl sağlık müdürlüğünde çalışan ebe unvanındaki personel başvurabilir” sınırlaması getirerek, önce geçici görevlendirip sonra kadrolu atamaktadır.

 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET