gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yapılan değişiklikle, "iş ve meslek danışmanlığı" ünvanında asgari niteliği eklenmiştir.

13 Mayıs 2011 Cuma 00:30
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapıldı.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR
MADDE 1 – 6/6/1978 tarihlive 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların eki “4 SAYILI CETVEL”in “A-SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI İLE ASGARİ NİTELİKLERİ GÖSTERİR CETVEL” bölümünde yer alan “İşaretDili Tercümanı” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.
İş ve Meslek Danışmanı
Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak, İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak.
Yürürlük
MADDE 2 – Bu Esaslaryayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3 – Bu EsaslarıBakanlar Kurulu yürütür.


www.kamudanhaberler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET