gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

"ÜÇLÜ PROTOKOL KALDIRILSIN"

"Üçlü protokol kaldırılsın" Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB), 'terörle ve çıkar amaçlı suç örgütleriyle mücadele1 amacıyla Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından imzalanan 'üçlü protokol'e ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

14 Aralık 2010 Salı 17:34

 Burada yapılan basın açıklamasında, imzalanan 'üçlü protokol'ün kaldırılması istendi. # 14'te"Üçlü protokol kaldırılsın" ANKARA - Türkiye Barolar Birliğinde yapılan basın toplantısına, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat. V.Ahsen Coşar ve Türk Tabipler birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu katıldı. Yapılan basın açıklamasında, Adalet Bakanlığı. İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından imzalanan 'üçlü protokol un sakıncası dile getirildi. Protokolle, terörle mücadele ve çıkar amaçlı suç örgütleriyle mücadele kapsamında tutuklu ve hükümlülerin muayenesi sırasında yalnız olamayacaklarını öngören 61.maddesi hükmünün insan haklan ve hekimlik mesleğinin ilkelerine aykırı olmasının yanı sıra hekimle hasta arasında bir tür 'güvenlik duvarı' oluşturduğu ve hastanın en temel insan haklarından olan tıbbi yardım ve tedavi alma hakkını ortadan kaldırdığı savunuldu. Üçlü protokolün, tıp mesleğinin etik ilkelerini, hasta/hekim ilişkilerinin gizli kalması gereken niteliğini ve anayasal güvence altında olan özel hayatın mahremiyetini ihlal eden sonuçlara yol açtığı dile getirildi. Üçlü protokolün, ulusal ve uluslar arası düzenlemeler bağlamında Türk Tabipler Birliği Hekimlik Meslek etiği kurallarına, Türk Tabipler Birliği Disiplin Yönetmeliği'ne. Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'ne Hasta Haklan Yönetmeliği'ne, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'ne. Dünya Tabipler Birliği'nin Portekiz. Amsterdam, İstanbul Bildirgeleri'ne aykırı olduğu ifade edildi.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET