gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AFYONKARAHİSAR ÇIKRIK BELEDİYESİ İTFAİYE ERİ ALIM İLANI

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasının şartlarını ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15. maddesinde İtfaiye Eri Kadrolarına ilk defa atanma şartlarına göre, aşağıdaki şartları taşımak koşulu ile itfaiye Eri kadrolarına alım yapılacaktır.

27 Nisan 2011 Çarşamba 08:25
Afyonkarahisar Çıkrık Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

AFYONKARAHİSAR İLİ MERKEZ İLÇESİ ÇIKRIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasının şartlarını ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15. maddesinde İtfaiye Eri Kadrolarına ilk defa atanma şartlarına göre, aşağıdaki şartları taşımak koşulu ile itfaiye Eri kadrolarına alım yapılacaktır.

ATAMA YAPILACAK KADROLAR

Derecesi Unvanı Cinsiyeti Tahsili

10 İtfaiye Eri 1 Erkek Önlisans ve Üzeri

11 İtfaiye Eri 1 Erkek Lise Mezunu

 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

1. Türk vatandaşı olmak

2. Sınavın yapıldığı tarih itibari ile adayların 30 yaşını doldurmamış olmak

3. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla, en az 1 .67 metre boyunda, olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilodan fazla fark olmamak.

4. Muvazzaf Askerlik yapmış veya tecilli olmak.

5. Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir sakatlıkları bulunmamak,

6. Siyasi ve Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

7. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. (657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinin şartlarını taşımak.)

8. Ön Lisans ve Üzeri Mezunları KPSSP93 (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 2010 sınavına girmiş olup en az 55 puan ve üzeri almış olmak. Lise Mezunları için (KPSSP93 (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 2010 sınavına girmiş olup en az 60 puan ve üzeri almış olmak.

9. Belediyemize başvuran adayların KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadroların 3 katı oranında aday sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava giriş belgeleri 03.05.2011 günü Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacaktır.

BAŞVURU YERİ VE SEKLİ:

Başvurular 02.05.2011 tarihinde saat 08:00'dan saat 16:00'ya kadar Çıkrık Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. E-mail yada posta yolu ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Çıkrık Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacak başvuru formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir.

1. Nüfus Cüzdan fotokopisi (T.C. Kimlik Nolu)

2. Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

3. Son 6 ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf

4. KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya ÖSYM'ce onaylı sureti.

5. Cumhuriyet Başsavcılığından adli sicil belgesi (Son 1 (Bir) ay içinde alınmış).

SINAV YERİ VE SAATİ

Sınav yeri Çıkrık Belediye Başkanlığı Hizmet Binası olup; 06.05.2011 tarihinde Cuma günü saat 10.00' da sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.

SINAV KONUSU (MÜLAKAT)

a) Türkiye Cumhuriyet Anayasası

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

d) Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat

e) Genel Kültür.

DEĞERLENDİRME

Başvuranlar arasından en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere, ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek Sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için; 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak gerekir. Başarı notu, sözlü mülakat sınavında alman nottur.

Yüksek puandan başlamak üzere; Kadro sayısı kadar ASİL, Kadro sayısının yarısı kadar, yedek üye belirlenecektir. Atama yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır.ilan.memurlar.net

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET