gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BELEDİYELERDE ÇALIŞANLARIN MAAŞLARI ZAMANINDA ÖDENECEK

Belediyelerde çalışanların maaşları öncelikli ve zamanında ödenecek BAŞBAKAN Recep Tayyip Erdoğan, sendikal gelişmeler doğrultusunda alınacak önlemlere ilişkin genelge yayımladı.

15 Aralık 2010 Çarşamba 11:55
Belediyelerde Çalışanların maaşları Zamanında ödenecek

Buna göre belediyelerde çalışan ve aylıklarını zamanında alamayan kamu görevlilerinin aylıklarının zamanında ve öncelikle ödenecek. Kamu personelini ilgilendiren lojman, kreş vb. sosyal haklara ilişkin olarak yapılan çalışma ve komisyonlara, uygulamanın kapsamına giren kurum, birim veya işyeri bazında en çok üye kaydetmiş sendikadan bir temsilcinin katılımına imkan sağlanacak. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi personel istihdam eden kuruluşlarda çalışan kamu görevlilerinin üyesi olduğu sendikanın temsilcisinin de disiplin ve yüksek disiplin kurulu çalışmalarına katılmalarına imkan sağlanacak. Disiplin soruşturmalarının mümkün olan en kısa sürede tamamlanacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, sendikal gelişmeler doğrultusunda alınacak önlemlerle ilgili Genelge yayınladı. Başbakan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Genelge'de Anayasa'nın 53'üncü maddesinde değişiklik öngören 5982 sayılı Kanunun 12 Eylül 2010 tarihinde milletin kabulüyle 2010 yılının, kamu görevlileri sendikacılığı açısından çok önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekilerek, kamu görevlilerinin toplu sözleşme hakkına kavuştuğu vurgulandı.

Örgütlenme özgürlüğünün, çağdaş demokrasi anlayışının ve sosyal hukuk devleti ilkesinin temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çekilen Genelge'de, "Çalışanlarımızın hak ve menfaatlerinin korunması, geliştirilmesi ve katılımcı yönetim anlayışını gerçekleştirmek adına örgütlenme özgürlüğünün sağlanması demokratik yönetimin teminatıdır. Bu bağlamda, devletimizin de taraf olarak onayladığı uluslararası sözleşme ve belgeler ile Anayasa başta olmak üzere iç hukuk düzenlemelerimizde; memurlar dahil tüm çalışanların sendikal örgütler kurabilmeleri, kurulmuş bulunan sendikalara üye olabilmeleri, sendikalar ve üst kuruluşlarının amaçları doğrultusunda faaliyette bulunabilmeleri, örgütlenme özgürlüğü kapsamında güvence altına alınmıştır" denildi.

SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN ÇALIŞMA YAPAN KOMİSYONLARA, SENDİKADAN BİR TEMSİLCİ KATILACAK


2010 yılı Toplu Görüşme sürecinde Kamu İşveren Kurulu ile yetkili kamu görevlileri sendikaları ve bunların bağlı bulunduğu Konfederasyonlar arasında mutabakata varılan konularla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarının uyacağı hususlara dikkat çeken Genelge'ye göre belediyelerde çalışan ve aylıklarını zamanında alamayan kamu görevlilerinin aylıklarının zamanında ve öncelikle ödenmesiyle ilgili 5393 sayılı Kanunun 49'uncu maddesi hükmüne titizlikle uyulacak. Katılımcı ve demokratik yönetim anlayışının gerçekleştirilmesi ve şeffaflığın sağlanması açısından kamu personelini ilgilendiren lojman, kreş vb. sosyal haklara ilişkin olarak yapılan çalışma ve komisyonlara, uygulamanın kapsamına giren kurum, birim veya işyeri bazında en çok üye kaydetmiş sendikadan bir temsilcinin katılımına imkan sağlanacak.

DİSİPLİN SORUŞTURMALARI EN KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Disiplin hükümlerinin uygulanmasına yönelik olarak 657 sayılı Kanuna tabi kurum ve kuruluşlarda 2005 yılında yapılan düzenlemeyle gerçekleştirildiği gibi 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi personel istihdam eden kuruluşlarda çalışan kamu görevlilerinin üyesi olduğu sendikanın temsilcisinin de disiplin ve yüksek disiplin kurulu çalışmalarına katılmalarına imkan sağlanacak. Disiplin soruşturmalarının mümkün olan en kısa sürede tamamlanacak. Disiplin soruşturmasını gerektiren fiil ve hallerin neler olduğunun tereddüde yer vermeyecek şekilde savunmanın alınmasına ilişkin süreçte kamu görevlisine bildirilmesi ve savunma hakkının kullanımında etkinliğin sağlanması amacıyla gerekli tedbirler alınacak. Disiplin kurullarının kararlarına esas toplantılarda tutanak tutulması hususlarına azami özen gösterilecek. 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET