gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DANIŞTAY, NAKİLLERDE EŞİN MEMUR OLMA ŞARTINI, ANAYASA'YA AYKIRI GÖRMEDİ

4/B'li personel için son olarak 29 Mart 2010 tarihinde düzenleme yapılmış ve nakil için eşin kamu personeli olması şartı getirilmişti. Nakillerde eşin memur olması şartı, sadece sözleşmeli personel de değil, memurlarda da söz konusudur. Bu konudaki düzenlemeler, Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yer Değiştirme Duretiyle Atanmaya Tabi Yönetmelikte düzenlenmiştir. Yönetmeliğin, eş durumu tayinini düzenleyen bölümde, memur olma şartını arayan hüküm dava edidi, ancak Danıştay, düzenlemenin Anayasaya ve 657'ye uygun olduğuna karar verdi.

06 Aralık 2010 Pazartesi 10:06
Danıştay, nakillerde eşin memur olma şartını, Anayasa'ya aykırı görmedi

EŞ DURUMU NAKLİNDE EŞİN MEMUR OLMASI

3.5.2008 tarihli Resmi Gazetede, Gümrük Müsteşarlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği yayımlanmıştır.

Büro Emekçileri Sendikası, yönetmeliğin bazı hükümleri ve bu hükümlerin dayandığı genel yönetmelik olan Yer Değiştirme Yönetmeliğinin bazı hükümlerinin iptali için, Danıştay nezinde dava açtı.

Dava açılan en önemli konulardan birisi, memur nakillerinde, diğer eşin de memur olma şartını arayan "Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına dair Yönetmeliğin" 14. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümmlesi idi. İptali istenen hüküm şu şekildedir:

"özür grubuna dayanarak memurun yer değiştirme isteğinde bulunebilmesi için; eşinin Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkındaki 13/12/1960 tarih ve 160 sayılı Kanuna tabi bir kurumda memur statüsünde çalıştığını, görev yeri belgesi ve nüfus kağıdı örneği ile belgelendirmesi gerekir. "

Ancak bu hükmün iptalini görüşen Danıştay 5. Dairesi hükmü Anayasa'ya ve 657'ye aykırı görmemiştir. BES'ten yapılan açıklamada, kararın bu bölümün Danıştay İDDK nedinde temyiz edileceği belirtilmiştir.

NAKİLLERDE YABANCI DİLE VE SİCİLE BAKILABİLİR Mİ?


Gümrük Müsteşarlığı tarafından yapılan düzenlemede, bir hizmet bölgesindeki süresini dolduran yer değiştirmeye tabi bir personelin başka bir hizmet bölgesine atanması sırasında, öğrenim durumu, yabancı dil bilgisi, sicil-disiplin durumu ve bazı hizmetlerde geçen görev sürelerine bakılacağı yönünde değişiklik yapılmıştır.

BES tarafından düzenlemenin, sicil-disiplin ve yabancı dil kısmıyla ilgili bölümü dava edilmiştir. Danıştay, davanın bu bölümünde, dava edilen konuların görevde yükselmeye konu olabileceğini, yer değiştirmeye konu olamayacağını belirtmiş ve bu bölümleri iptal etmiştir.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET