gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KADRO DÖNÜŞÜMÜ YAPILAN KURUMLAR VE KADROLAR

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/9/2013tarihinde kararlaştırılmıştır. Karar bugünkü RG'de yayınlanmıştır.

24 Ekim 2013 Perşembe 08:05
KADRO DÖNÜŞÜMÜ YAPILAN KURUMLAR VE KADROLAR

                                                                                                                                   

2/9/2013 TARİHLİ VE 2013/5359 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

MADDE 1 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolardan; ekli (3) sayılı cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ve ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan boş kadroların sınıf, unvan ve dereceleri aynı cetvellerde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

Kadrolar için tıklayınız.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET