gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU İŞÇİSİ SEVİNDİRİLECEK

Kamu kurumları ve Türk-İş, konfederasyona üye 24 sendikanın yetkili kamu kesimi toplu sözleşmelerinin koordi Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yaklaşık 250 bin işçinin ücretlerine yapılacak zammın belirleneceği toplu sözleşme süreci başladı.

04 Mart 2011 Cuma 14:03
KAMU İŞÇİSİ SEVİNDİRİLECEK

L-J olduğu kamu kesimi toplu sözleşmelerinin koordinasyonunu sağlamak amacıyla Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu oluşturdu. Kurulun yaptığı ilk toplantıda, gündemdeki toplu iş sözleşmeleri ve sözleşmelerde ortaklaşa uygulanacak ilkeler görüşüldü.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yaklaşık 250 bin işçinin ücretlerine yapılacak zammın belirleneceği toplu sözleşme süreci başladı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türk-tş, konfederasyona üye 24 sendikanın yetkili olduğu kamu kesimi toplu sözleşmelerinin koordinasyonunu sağlamak amacıyla Kamu Kesimi Toplu IşSözleşmeleri Koordinasyon Kurulu oluşturdu. Kurulda Petrol-Iş, Harb-Iş, Tekgıda-Iş, Tes-Iş, Türk Metal, Demiryol-tş, Şeker-Iş, Toleyis, Yol-îş, Tarım-Iş, Maden-Iş, Genel Maden-îş, Haber-îş ve TezKoop-tş sendikalarına yer verildi. Kurulun Türk-Iş Genel Merkezinde yaptığı ilk toplantıda, gündemdeki toplu iş sözleşmeleri ve sözleşmelerde ortaklaşa uygulanacak ilkeler görüşüldü.

Görüşmeler sonunda, sendikaların, kamu kesimindeki işçi sayılarını belirlemesi, toplu görüşmelere başlama prosedürünün hızlandırılması, ücret grupları bazında bir çalışma yapılması ve tüm bu bilgilerin konfederasyona iletilmesi istendi. Bu arada, kamu kesimi toplu iş sözleşmeleri için bazı iş yerlerinde görüşmelere başlandı, ancak çoğu iş yerinde prosedür çalışmaları devam ediyor. Yenilenecek toplu iş sözleşmelerinin tamamına yakını 1 Ocak ve 1 Mart 2011'den itibaren geçerli olacak. iş yerlerinde sendikalar toplu iş sözleşmesi görüşmelerini sürdürürken Türk-Iş Kamu Kesimi Toplu iş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu,mali ve sosyal haklara yapılmasını istediği zam teklifini hazırlayarak hükümete iletecek. Yaklaşık 250 bin işçinin ücret ve sosyal haklarına yapılacak zam miktarı konfederasyon ile hükümet arasında imzalanacak protokol ile belirlenecek, iş yerlerine özgü talepler ise sendikaların yürütecekleri müzakerelerde değerlendirilecek.

Türk-Iş, 12 Haziranda yapılması planlanan genel seçimler öncesinde kamu kesimi toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolünü imzalamayı planlıyor, imzanın seçim öncesinde atılmasının hem konfederasyon hem de hükümet açısından olumlu yansımaları olacağı belirtiliyor.

İŞ YERLERİ

Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yürütüleceği kurum ve kuruluşlar arasında kamunun omurgasını oluşturan iş yerleri bulunuyor. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı. Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, ÇAYKUR, YURTKUR, Eti Maden işletmeleri Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Basımevi Darphane ve Damga Matbaası, Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür işletmeleri (TKl) Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), BOTAŞ. Diyanet işleri Başkanlığı, Devlet Malzeme Ofisi, Darphane ve Damga Matbaası, TÜBİTAK, iller Bankası, Devlet Su işleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Elektrik işleri Etüd idaresi, TElAŞ, TEDAŞ, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türk Hava Yollan (THY), Türkiye Denizcilik işletmeleri, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma işletmeleri, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), TCDD. Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK). Atatürk Orman Çiftliği, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Posta Telgraf Teşkilatı (PTT), emniyet kademeleri, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, arala rında ODTÜ, tslabul. Ankara, Yıldız Teknik'in aralarında bulunduğu bazı üniversiteler ı\e V\ özel idareleri. 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET