gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KİT PERSONELİNE TORBADAN ÇIKANLAR

15 Ağustos 2010 tarihinde hükümetle son kez toplu görüşme masasına oturan sendikamız Birlik Haber-Sen’in bağlı bulunduğu Memur-Sen, yetkili konfederasyon olarak mutabakat metnine imza attı.

14 Şubat 2011 Pazartesi 15:22
Kit Personeline Torbadan Çıkanlar

Birlik Haber-Sen ile bağlı bulunduğumuz Memur Sen’in talepleri sonucunda kamuda çalışan yaklaşık 250 bin sözleşmeli personel, ilk defa aile yardımı almaya hak kazandı.

“ EK MADDE 8- Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile döner sermaye işletmelerinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden aile yardımı ödeneğinden veya başka bir ad altında da olsa aynı amaçla yapılan herhangi bir ödemeden yararlanamayanlara, devlet memurlarına verilen aile yardımı ödeneği, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.”

Aile yardım ödeneğinin, Plan ve Bütçe Alt Komisyon raporunda 01.01.2011’den itibaren değil, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren verileceğine hükmediliyor. Ancak Birlik Haber-Sen ve Memur-Sen olarak kazanımlarımızın 01.01.2011 tarihinden itibaren geçerli olması için hükümet nezdinde girişimlerimiz sürüyor.

Aile yardımı, eş ve çocuk yardımı olmak üzere 2 başlık altında toplanıyor. Yeni yapılan düzenleme sonucunda çocuk sayısındaki sınırlama da kaldırıldı.

-Eşi çalışmayan bir personele eş yardımı olarak, 112,94 TL

-0-6 yaş aralığında bulunan çocuklar için sayı sınırlaması olmaksızın 30,98 TL

-6 yaş üzeri çocuklar için yine sayı sınırlaması olmaksızın 15,49 TL çocuk yardımı yapılabilecek.

Aynı şekilde 399 sayılı KHK’ye ekli I Sayılı Cetvele tabi personelin ek tazminat oranlarının % 200’e kadar arttırılmasını öngören 125’nci maddesinin yürürlük tarihinin de 01/01/2011 olarak değiştirilmesi için gerekli girişimlerimiz sürüyor.

Ayrıca 2010 yılı toplu görüşmeleri sonucunda mutabakata varılan 80 TL ek ödeme için Y.P.K kararı bekleniyor
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET