gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI E-POSTA LİSTESİ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI E-POSTA LİSTESİ

09 Eylül 2014 Salı 16:08
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI E-POSTA LİSTESİ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI E-POSTA LİSTESİ
Müsteşarlık Makamı                                    mustesarlik@icisleri.gov.tr 
Genel Sekreterlik                                       gsekreter@icisleri.gov.tr 
Özel Kalem Müdürlüğü                               ozelkalem@icisleri.gov.tr 
İller İdaresi Gn. Md.                                  illeridaresi@icisleri.gov.tr 
Nüfus ve Vatandaşlık İşl. Gn. Md
Mahalli İdareler Gn. Md.                             migm@icisleri.gov.tr 
Mahalli İdareler Kontrolörler Başkanlığı         kontrolorler@icisleri.gov.tr 
KİHBİ Daire Başkanlığı                                kihbi@icisleri.gov.tr 
Dernekler Dairesi Başkanlığı                         dernekler@icisleri.gov.tr 
Dış ilişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı              diab@icisleri.gov.tr 
Teftiş Kurulu Başkanlığı                               teftis@icisleri.gov.tr 
Strateji Geliştirme Başkanlığı                       sgb@icisleri.gov.tr 
Hukuk Müşavirliği                                       hukuk@icisleri.gov.tr 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği               basin@icisleri.gov.tr 
Bakanlık Müşavirliği                                    bakanlik.musavirligi@icisleri.gov.tr 
Araştırma ve Etütler Merkezi Başkanlığı         arem@icisleri.gov.tr 
İç Denetim Birimi Başkanlığı                        icdenetim@icisleri.gov.tr 
Personel Genel Müdürlüğü                          personel@icisleri.gov.tr 
Eğitim Dairesi Başkanlığı                             egitim@icisleri.gov.tr 
İdari ve Mali işler Dairesi Baş.                      idarimali@icisleri.gov.tr 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı                       bilgiislem@icisleri.gov.tr 
Kefalet Sandığı                                          kefalet@icisleri.gov.tr 
Emniyet Genel Müdürlüğü                           bhim@egm.gov.tr 
Jandarma Genel Komutanlığı                       http://uyg.jandarma.tsk.tr/BilgiEdinme/FORM/FrmE_PostaGD.aspx?S=G 
Sahil Güvenlik Komutanlığı                          sgk@sgk.tsk.tr 
 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET