gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE BAKANLIK BİRİMLERİ TELEFONLARI

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ile Bakanlık Birimleri Telefonları

30 Nisan 2011 Cumartesi 11:25
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ile Bakanlık Birimleri Telefonları

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 
ÜNVANI
TELEFONLAR
 
DAHİLİ
HARİCİ
 
GENEL MÜDÜR
Necmettin YALÇIN
1748-1749
418 49 91
 
 
Özel Kalem
1748-1749
425 55 89
 
Faks
425 28 59
 
Sekreter
1748-1749
417 75 51
 
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
1718
417 20 62
 
Faks
418 23 43
 
Sekreter
1717-1718
417 20 62
 
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
1369-1370
425 43 36
 
418 03 81
 
Sekreter
1369-1370
 
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
1779
425 20 97
 
Faks
418 07 71
 
Sekreter
1779
 
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
1778
1568
425 15 26
 
Faks
418 14 49
 
Sekreter
1778
 
Koordinasyon Şubesi Müdürü
1739
413 17 39
 
Büro
1752
413 17 52
 
İDARİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1199
425 33 65
 
Faks
418 14 49
 
Sekreter
1199
413 11 99
 
Bütçe ve Aylık Ödemeler Şubesi Müdürü
1764
425 28 61
 
Büro
1345-1547
413 13 45
 
Özlük ve Bilgi Edinme Şubesi Müdürü
1764
425 28 61
 
Büro
1847
1346
413 18 47
 
Taşınır Mal ve Satın Alma Şube Müdürlüğü
1357
413 13 57
 
Büro
1897
 
Gelen Evrak Şubesi Müdürü
1361-1879
425 28 61
 
Büro
1864-1876
 
Giden Evrak Şubesi Müdürü
1361
413 13 61
 
Büro
1552-1358
 
Arşiv Şubesi Müdürü
1361
413 13 61
 
Büro
1346
413 13 46
 
MEVZUAT DAİRE BAŞKANI
1715
425 28 95
 
Sekreter
1715
 
Faks
425 23 59
 
Mali Haklar Şubesi Müdürü
1725
4131725
 
Uzman
1861
 
Büro
1861
 
Disiplin,Sicil ve Ödül Şubesi Müdürü
1776
413 17 76
 
Büro
1727
413 17 27
 
Yönetici,Görevde Yükselme ve Atama Mevzuatı Şubesi Müdürü
1721
413 17 21
 
Uzman
1872
413 18 72
 
Büro
1872
1563
413 18 72
 
Sendikalar Şubesi Müdürü
1563
413 15 63
 
Büro
1765
413 17 65
 
Öğretmen Atamaları Mevzuatı Şubesi Müdürü
1569
413 15 69
 
Büro
1712 -1714
1845
 
Özlük Haklar Şubesi Müdürü
1728
413 17 28
 
Büro
1765
1729
413 17 65
 
Araştırma, İnceleme ve Koordinasyon Şubesi Müdürü
1567
413 15 67
 
Büro
1727
413 17 27
 
Norm Kadro Adaylık,İzinler ve Sözleşmeli Personel Şubesi Müdürü
1724
413 17 24
 
Büro
413 17 14
 
Özlük ve Bilgi Edinme Şubesi Müdürü
1563
413 15 63
 
Büro
1714-1712
1845
 
MERKEZ ATAMA DAİRE BAŞKANI
1840
417 71 32
 
Sekreter
1840
413 18 40
 
Faks
418 23 43
 
Personel Şubesi Müdürü
1753
413 17 53
 
Büro
1874
413 18 74
 
Soruşturma ve İnceleme Şubesi Müdürü
1754
413 17 54
 
Büro
1755
413 17 55
 
İl Yöneticileri Şubesi Müdürü
1726
413 17 26
 
Büro
1734
413 17 34
 
İlçe Yöneticileri Şubesi Müdürü
1730
413 17 30
 
Büro
1732
413 17 32
 
Sağlık Tesisler ve Kardeks Şubesi Müdürü
1731
413 17 31
 
Büro
1886
413 18 86
 
Özlük ve Bilgi Edinme Şubesi Müdürü
1731
413 17 31
 
Büro
1733
413 17 33
 
Teknik Personel ve Özelleştirme Şubesi Müdürü
1731
413 17 31
 
YÖNETİMİ DEĞERLENDİRME VE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANI
1769
418 87 61
 
Sekreter
1769
 
Faks
425 23 59
 
Özlük Bilgi Edinme Şubesi Müdürü
1789
413 17 89
 
Büro
1767
413 17 67
 
Avrupa Birliği Şubesi Müdürü
1780
413 17 80
 
 
Büro
1780
413 17 85
 
Yönetimi Geliştirme Şubesi Müdürü
1780
413 17 80
 
 
Büro
1767
413 17 67
 
Yönetimi Değerlendirme Şubesi Müdürü
1789
417 17 89
 
Büro
1785
413 17 85
 
Strateji Geliştirme Şubesi Müdürü
1766
413 17 66
 
Büro
1767
413 17 67
 
Büro
1383
413 13 83
 
Büro
1353
413 13 53
 
İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİ VE ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI
1878
418 45 07
 
Sekreter
1878
413 18 78
 
Faks
418 23 43
 
Kariyer Basamakları Şubesi Müdürü
1835
 
Büro
1887
413 18 87
 
Özlük ve Bilgi Edinme Şubesi Müdürü
1844
413 18 44
 
Büro
1871
413 18 71
 
İlköğretim Müfettişleri Şubesi Müdürü
1834
 
Büro
1737-1885
 
BİLİŞİM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANI
1419
418 34 58
 
Sekreter
1419
425 07 89
 
Faks
419 52 51
 
Bilişim Şubesi Müdürü
1549
417 42 31
 
Büro
1843
 
İnsan Kaynakları Şubesi
(Şube Müdürüleri)
1335-1444 1774
418 05 13
 
Eğitim Uzmanları
1410-1773
 
Özlük ve Bilgi Edinme Şubesi Müdürü
1347
417 42 31
 
İstatistik Tasarım ve Koordinasyon Şubesi Müdürü
1347
417 42 31
 
Büro
1351
417 42 31
 
İstatistikçi
1561
 
Büro
1561
 
KADRO DAİRESİ BAŞKANI
1419-1420
418 34 58
 
Sekreter
1419
425 07 89
 
Faks
419 52 51
 
Norm Şubesi Müdürü
1416
413 14 16
 
Büro
1430
413 14 30
 
İnsan Kaynakları Şubesi Müdürü
1413
413 14 13
 
Büro
1424-1423
1426
 
Denetleme Değerlendirme ve Koordinasyon Şubesi Müdürü
1415
413 14 15
 
Büro
1412-1430
1432
413 14 32
 
Özlük ve Bilgi Edinme Şubesi Müdürü
1418
413 14 18
 
Büro
1411
413 14 11
 
ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI (DAİRE BAŞKANLARI)
1558
1374
1340
418 72 92
418 00 88
425 76 55
 
Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Şubesi Müdürleri
1564
 
Büro
1562-1556
 
1548-1562
 
1788-1790
 
1786-1371
 
1378-1334
 
1382-1379
 
1375-1376
 
1364
 
Fen ve Anadolu Lisesi) Şubesi Müdürü
1553
 
Büro
1237
1554
 
İnsan Kaynakları Şubesi Müdürü
1768
 
Büro
1559
 
Büro
1770
 
Özlük ve Bilgi Edinme Şubesi Müdürü
1565
 
Büro
1560
 
Denetleme Değerlendirme ve Planlama Şubesi Müdürü
1337
 
Büro
1381-1362
1380
 
Yönetici Atama Şubesi Müdürü
1365
 
Büro
1383
 
Sözleşmeli Öğretmen Atama Yerdeğiştirme Şubesi Müdürü
1339-1335
 
Büro
1353-1356
1352
 
SİCİL VE EMEKLİLİK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANI
1373-1882
 
419 81 86
 
 
Sekreter
1373
 
Faks
418 14 49
 
Denetleme Değerlendirme ve Planlama Şubesi Müdürü
1839
 
Büro
1842-1207
1206
 
İnsan Kaynakları Şubesi Müdürü
1200
 
Büro
1209
 
Büro
1218
 
Özlük ve Bilgi Edinme Şubesi Müdürü
1200
 
Eğitim Uzmanı
1209
 
Büro
1205
1206
 
Merkez Disiplin Kurulu
418 30 80
 
Şube Müdürleri
1264
413 12 65
 
Büro
1265
 
 
 
 
 
 
Bakan Özel Kalem
Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik D.Bşk
Müsteşarlık Bürosu
Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü
Bakanlık Müşavirliği
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Ortaöğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığı
Çıraklık Mes. Eğt. Gelişt. ve Yay. D. Başkanlığı
Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler D. Başkanlığı
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü
Öğretmen Yetiştirme ve Eğit. Genel Müdürlüğü
Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Özel Eğitim Rehberlik ve Dan. Hizm.Gn.Md
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı
Personel Genel Müdürlüğü
Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı
Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı
Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
Teftiş Kurulu Başkanlığı
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü
İlköğretim Genel Müdürlüğü
Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı
İşletmeler Dairesi Başkanlığı
Yayımlar Dairesi Başkanlığı
İç Denetim Birim Başkanlığı
Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü
Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü
Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü
Merkez Saymanlık Müdürlüğü
 
BAKANLIK BİRİMLERİ İÇİN imdb.meb.gov.tr/REHBER/BAKANLİK%20REHBER%20LİS/BAKANLİKLİST.htm TIKLAYINIZ...

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET