• 20 Nisan 2014 Pazar
Array ( [0] => [1] => haber [2] => kamuya-ulasin [3] => sagl%C4%B1k-bakanl%C4%B1g%C4%B1-personel-genel-mudurlugu-iletisim-listesi [4] => 724.html )
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM LİSTESİ

Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü İletişim Listesi


T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

SANTRAL:

Tel :+90 (312) 585 10 00 -32

  Tel Tel Faks
Genel Müdür      
Sekreterya 0312 585 16 00 0312 585 16 01 0312 585 16 16
Sekreterya 0312 585 16 02    
Atama Daire Başkanlığı      
Doktor Atama  0312 585 17 21 0312 585 17 27  
Diğer Sağlık Personeli Atama  0312 585 17 20 0312 585 17 24  
Yönetici Atama  0312 585 17 15    
Genel İdari  ve Teknik Personel Atama  0312585 17 62    
Sözleşmeli ve İşçi İşlemleri  0312 585 16 92   0312 310 96 30
Sınav İşleri  0312 585 16 47    
Özlük İşleri Daire Başkanlığı 0312 585 16 27   0312 585 18 46
Sicil İşlemleri  0312 585 17 07 0312 585  17 09  
Emeklilik İşlemleri  0312 585 18 14    
Disiplin İşlemleri  0312 585 16 38    
Mal Bildirimleri Takip İşlemleri 0312 585 17 41  0312 585 17 35  
İdari Davalar  0312 585 18 20 0312 585 18 21  
Terfi İşlemleri  0312 585 17 32    
Sendikal İşlemler  0312 585 17 06    
Kadro İşlemleri  0312 585 17 38 0312 585 17 33  
İdari İşler Daire Başkanlığı 0312 585 18 80   0312 433 55 03
İç Hizmetler  0312 585 21 20 0312 585 21 21  
Güvenlik Hizmetleri 0312 585 19 39 0312 585 19 40  
Genel Evrak  0312 585 20 95 0312 585 20 96  
Birim Evrak ve Yazı İşleri  0312 585 16 65    
Kurum/Birim Arşiv  0312 585 18 26 0312 585 18 27 0312 585 18 26
Teknik İşler  0312 585 20 45    
Ulaştırma Araçları   0312 585 20 66 0312 585 20 67  
Askerlik Sevk ve Tehir İşlemleri  0312 324 60 98 0312 324 10 22 0312 324 60 78
Sivil Savunma ve Seferberlik İşlemleri  0312 585 41 77 0312 585 41 78 0312 324 20 73
İç Kontrol ve Bilgi Edinme  0312 585 18 70 0312 585 18 71  
Sosyal Hizmetler  0312 585 20 76 0312 585 20 83  
Daire Tabipliği  0312 585 21 47 0312 585 21 48  
Ankara Eğitim ve Dinlenme Tesisi (Hekimevi)  0312 435 78 34 0312 435 79 34 0312 432 17 75
Gökçeada Eğitim ve Dinlenme Tesisi  0286 897 62 02 0312 585 20 76
0312 585 20 77
0286 897 62 03
Yalova Termal Kaplıcaları İşletme İdaresi  0226 675 74 00
0226 675 75 20
0312 585 20 79
0312 585 20 78
0226 675 79 70
Mali İşler Daire Başkanlığı 0312 585 18 88   0312 585 19 65
Satın Alma ve İhale  0312 585 19 60    
Muayene Kabul İşlemleri 0312 585 20 08    
Bütçe İşlemleri  0312 585 19 72    
Tahakkuk İşlemleri  0312 585 19 76    
Taşınır Kayıt Kontrol  0312 585 20 23 0312 585 20 24  
Doğrudan Temin  0312 585 19 60    
İnsan Kaynakları Politikaları ve Performans Ölçütleri Geliştirme Daire Başkanlığı 0312 585 16 27   0312 585 17 16
İnsan Kaynakları Politikaları Geliştirme  0312 585 17 65    
Performans Ölçütleri Geliştirme 0312 585 17 65    
Çalışan Motivasyonu ve İş Doyumu       
İnsan Kaynakları Planlama ve Kura İşleri Daire Başkanlığı      
İnsan Kaynakları Planlama  0312 585 17 23    
Performans Ölçme ve Değerlendirme      
Personel Bilgi Sistemi (PBS) 0312 585 17 57

0312 585 17 56- 0312 585 17 53-

 

Adres: Mithatpasa Cad.No:3 C Blok, 06434 Sihhiye/Ankara


T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Adres: Mithatpasa Cad.No:3 C Blok, 06434 Sihhiye/Ankara

 

Web: http://yonetim.sb.gov.tr

 

 

   
Tel
 
Tel
Faks
     Genel Müdür
Dr.Güven BEKTEMUR 585 16 00 01 -02 - 03  
     Sekreter (1)   585 16 00 585 16 01  
     Sekreter (2)   585 16 02 585 16 03  
         
     Özel Kalem Yasin YAVUZ 585 16 10   585 16 16
    585 16 11   585 16 16
         
Genel Müdür Yrd. Av.Gürbüz YÜKSEL 585 16 33 585 16 37 585 16 35
Genel Müdür Yrd. Abdullah YAVUZ 585 16 18 585 16 21 585 16 35
Genel Müdür Yrd.   585 16 23 585 16 24 585 16 25
Genel Müdür Yrd. Durmuş AKALIN 310 03 76   310 85 23
Genel Müdür Yrd. Mustafa SEYDİOĞLU 585 16 28 585 16 32 585 18 43
Genel Müdür Yrd. Mustafa KARAMAN 585 16 24    
Genel Müdür Yrd. Şükrü SANİOĞLU 585 16 12 585 16 13 585 16 16
         
         
Savunma Sekreteri Avşar ASLAN 435 84 25   431 07 67
Bakan Müşaviri Musa HETEMOĞLU 585 16 42 585 16 43  
         
ATAMA        
Uzman Doktor Atama Şube Müdürlüğü 585 17 14   585 17 16
    Eş Durumu Mazereti Atamaları Bölümü 585 17 25    
    Sağlık Durumu Mazereti ve Alt Bölge Atamaları Bölümü 585 17 24    
    Kurum İçi Naklen Atama (Dönem Tayini) Bölümü 585 17 18    
    Açıktan, İstifa Sonrası ve Başka Kurumdan Atama Bölümü 585 17 19    
    Baştabip ve Baştabip Yardımcılığı Atamaları Bölümü 585 17 15    
    Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Atamaları Bölümü 585 17 17    
    Geçici Görevlendirme İşlemleri Bölümü 585 17 21    
    İstifa ve Müstafi İşlemleri Bölümü 585 17 27    
            
Pratisyen Doktor Atama Şube Müdürlüğü 585 17 22   585 17 16
    Eş Durumu Mazereti Atamaları Bölümü 585 17 25    
    Sağlık Durumu Mazereti ve Alt Bölge Atamaları Bölümü 585 17 24    
    Kurum İçi Naklen Atama (Dönem Tayini) Bölümü 585 17 20    
    Açıktan, İstifa Sonrası ve Başka Kurumdan Atama Bölümü 585 17 29    
    Baştabip ve Baştabip Yardımcılığı Atamaları Bölümü 585 17 15    
    Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Atamaları Bölümü 585 17 28    
    Geçici Görevlendirme İşlemleri Bölümü 585 17 21    
    İstifa ve Müstafi İşlemleri Bölümü 585 17 27    
         
Yardımcı Sağlık Personeli Atama Şube Müdürlüğü 585 16 73 585 16 74 585 18 43
    Diş Tbp. Ecz. ve  Yük. Öğr. Sağ. Pers. Atamaları Bölümü 585 16 81    
    Hemşire Atamaları Bölümü   585 16 84    
    Ebe Atamaları Bölümü   585 16 79    
    Sağlık Memuru ve Sağ.Teknikerliği Atamaları Bölümü 585 16 75    
         
G.İ.H. ve Yük.Öğr.Pers.Atama Şube Müdürlüğü  585 17 64    
    Bakanlık Merkez Teşkilatı Personeli Atama Bölümü 585 17 60    
    Hast. Müdürü, Müd.Yrd. ve Şb. Md. Atama Bölümü 585 16 72    
    İl Sağlık Müdür ve Müdür Yrd. Atama Bölümü  585 17 60    
    Mühendis ve Teknikerler Atama Bölümü 585 17 63    
         
         
İHTİSAS        
İhtisas Şube Müdürlüğü   585 17 70   585 16 35
    Klinik Şef ve Şef Yardımcısı Atamaları Bölümü 585 17 72 585 17 73  
    Başasistan Atamaları Bölümü   585 17 72 585 17 73  
    Asistan Atamaları Bölümü   585 17 72 585 17 73  
    Dr. Ecz.ve Diştabibi Diploma Tescil İşl. Bölümü 585 17 74 585 17 75  
    Yardımcı Sağ. Pers. Diploma Tescil İşl. Bölümü 585 17 76    
         
SÖZLEŞMELİ PERSONEL        
Sözleşmeli Personel Birimi        
     (4/B' ye tabi Sözleşmeli Personel)   324 23 94    
     (4/C' ye tabi Sözleşmeli Geçici Personel)      
     (Vekil Ebe/Hemşire)        
     (İşçi Personel)        
         
Sözleşmeli Personel Birimi   585 17 81 585 17 86  
     (4924 sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Personel) 585 17 82 5858 17 83  
         
SİCİL        
Doktor Sicil Şube Müdürlüğü   585 17 01   585 17 16
    Ücretsiz İzin ve Asalet Tasdiki İşlemleri 585 17 11    
    Kurumlararası Muvafakat İşlemleri Bölümü 585 18 38    
    Hizmet Puanı İşlemleri Bölümü   585 17 06 585 17 09  
    Hizmet Belg.Hizmet Birleştirme ve Yeşil Pasaport Bölümü 585 17 04    
    Evrak Tescil İşlemleri Bölümü   585 17 03 585 17 08-10  
    Özlük Dosyası Devir işlemleri Bölümü 585 17 07    
         
Yardımcı Sağlık Personeli Sicil Şube Müdürlüğü 585 16 85 585 16 86 585 18 43
    Ücretsiz İzin İşlemleri Bölümü   585 16 97    
    Askerlik ve Asalet Tasdiki İşlemleri Bölümü 585 16 87    
    Kurumlararası Muvafakat İşlemleri Bölümü 585 16 95    
    Hemşire - Hizmet Puanı, Tescil ve Pasaport İşl.Bölümü 585 16 90    
    Ebe - Hizmet Puanı, Tescil ve Pasaport İşl.Bölümü 585 16 98    
    Sağ. Mem - Hizmet Puanı, Tescil ve Pasaport İşl.Bölümü 585 16 88    
    Ecz ve Diş Tbp - Hizm.Puanı, Tescil ve Pasaport İşl.Bölümü 585 16 94    
    Yük.Öğr.Pers- Hizmet Puanı, Tescil ve Pasaport İşl.Bölümü 585 16 94    
    Hizmet Belgesi ve Hizmet Birleştirmesi İşlemleri Bölümü 585 16 96    
    Özlük Dosyası Devir işlemleri Bölümü 585 16 84    
         
G.İ.H. ve Yük.Öğr.Pers.Sicil Şube Müdürlüğü  585 17 64   585 16 25
    Kurumlararası Muvafakat İşlemleri Bölümü 585 17 68    
    Hizmet Süresi ile İlgili İşlemler Bölümü 585 17 68    
    Askerlik Borç. ve Hizmet Birleştirmesi İşl. Bölümü      
         
KADRO VE TERFİ        
Kadro Şube Müdürlüğü   585 17 77   585 16 16
    Vilayet Memurları (Tek.Hiz. ve Yrd. Hiz.Sınıfı ) Bölümü   585 17 34    
    Vilayet Memurları (Gen.İd.Hiz.ve Din Hiz.Sınıfı) Bölümü 585 17 36    
         
Terfi ve Ödüllendirme Şube Müdürlüğü 585 17 44   585 18 43
    Doktor Terfi İşlemleri Bölümü   585 17 52 585 17 53  
    Diş Tabibi ve Eczacı Terfi İşlemleri Bölümü 585 17 48    
    Hemşire Terfi İşlemleri Bölümü   585 17 50 585 17 51  
    Ebe Terfi İşlemleri Bölümü   585 17 49    
    Sağlık Memuru Terfi İşlemleri Bölümü 585 17 54 585 17 55  
    Genel İdare Hizmetleri Pers. Terfi İşlemleri Bölümü 585 17 46 585 17 47  
    Sicil Raporları Bölümü   310 99 72 (261-263-267)  
         
Askerlik Sevk ve Tehir İşlemleri Birimi 324 60 98 324 10 22 -404 324 46 78
Sendika İşleri, Görevde Yük.ve Unvan Değ. Birimi 585 16 47   585 16 16
         
Disiplin Şube Müdürlüğü   585 18 48    
    Disiplin Şubesi   585 17 31 585 16 38 585 18 49
İdari Davalar Takip Bürosu   584 18 20 584 18 19 584 18 18
Emeklilik Şube Müdürlüğü   585 18 05    
    Emeklilik Şubesi   585 18 10 585 18 07 586 16 35
Aktif Çalışanlar Tespit Birimi   585 11 64 585 11 65  
Soru Önergeleri ile İlgili İşlemler Birimi 585 17 87   585 16 16
         
         
Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü 585 17 91    
    Bütçe ve Tahakkuk Şubesi   585 17 97 585 18 02 586 17 93
İdari İşler Şube Müdürlüğü   585 16 54    
    İdari İşler Şubesi   585 16 56 585 16 61 586 16 35
Evrak Şube Müdürlüğü   585 16 62    
    Evrak Şubesi   585 16 66 585 16 64 586 16 35
         
KURA İŞLEMLERİ        
Kura ve Toplu İşlemler Şube Müdürlüğü 310 99 72 (237) 310 85 23
    Kura ve Toplu İşlemler Şubesi   310 99 72 (241-243-245)  
         
BİLGİ İŞLEM VE İSTATİSTİK        
İstatistik Şube Müdürlüğü   310 99 72 (214) 310 85 23
    İstatistik Şubesi   310 99 72 (218 - 219)  
Çözümleme ve Sistem İşletim Şube Müdürlüğü 310 99 72 (237) 310 85 23
    Çözümleme ve Sistem İşletim Şubesi 311 99 72 (234-228-220)  
Dokümantasyon Şube Müdürlüğü   310 99 72 (217) 310 85 23
    Dokümantasyon Şubesi   310 99 72 (233-229)  
İKYS ile İlgili İş ve İşlemler Şube Müdürlüğü 310 99 72 (215) 310 85 23
    İKYS ile İlgili İş ve İşlemler Şubesi 310 99 72 (225-238-239)  
PBS ile İlgili İş ve İşlemler Birimi   310 99 72   310 85 23
         
Mal Bildirim Formları Takibi Şube Müdürlüğü 310 99 72 (235) 310 85 23
    Mal Bildirim Formları Takibi Şubesi 310 99 72 (281-280-279)  
Arşiv Şube Müdürlüğü   310 99 72 (313) 310 85 23
    Arşiv Şubesi   310 99 72 (316-305-302)  

ADRES:

T.C. Sağlık Bakanlığı

Mithatpaşa Cad. No : 3 06434 Sıhhıye / ANKARA

 

 

 

SANTRAL:

Tel :+90 (312) 585 1000

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU-
Tel:705 10 00

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU
Tel:218 30 00

DENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
Tel:341 10 37 / 63

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
Tel:573 70 52

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Tel:458 51 50

SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tel:585 25 80

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tel:585 12 71

YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tel:585 16 00 - 01

SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tel:585 28 00

SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tel:585 19 01 - 02

SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 585 68 00

SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 573 70 00

TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tel:0212 244 11 26

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
Tel:0312 565 50 00

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 585 67 00-01

PROJE YÖNETİM DESTEK BİRİMİ
Tel:0312 324 10 13