gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

09/12/2010 TARİHLİ ATAMA KARARLARI

9 Aralık 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı:27780

09 Aralık 2010 Perşembe 01:20
09/12/2010 tarihli atama kararları

ATAMA KARARLARI

Dışişleri Bakanlığından:


Karar Sayısı : 2010/791

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu;

- Enformasyon Genel Müdür Yardımcılığına, Selçuk ÜNAL’ın,

- Andlaşmalar Genel Müdür Yardımcılığına, Tuncay BABALI’nın,

- Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcılığına, Gürcan BALIK’ın,

atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

8/12/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN


Ahmet DAVUTOĞLU

Başbakan Dışişleri Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/792

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığına, Gelir İdaresi Daire Başkanı Hasan KARAÇAM’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

8/12/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Mehmet ŞİMŞEK

Başbakan Maliye Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/793

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığına Ankara Vergi Dairesi Başkanı Şinasi CANDAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

8/12/2010

Abdullah GÜL


CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Mehmet ŞİMŞEK

Başbakan Maliye Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/794

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Gelirler Kontrolörleri Başkanlığına Gelir İdaresi Daire Başkanı Aziz ÖZBEK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri, 5345 sayılı Kanunun 28 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanun gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

8/12/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Mehmet ŞİMŞEK

Başbakan Maliye Bakanı


—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/801

1 – Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Murat ALTIPARMAK’ın atanması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

8/12/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Taner YILDIZ

Başbakan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/802

1 – Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Doğu Akdeniz (Adana) Bölge Müdürü Şahin TAŞKIN’ın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

8/12/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Taner YILDIZ


Başbakan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET