gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

4/C KARARNAMESİ YAYIMLANDI

31 Aralık 2010 CUMAResmî GazeteSayı : 27802

31 Aralık 2010 Cuma 10:50
4/C kararnamesi yayımlandı

BAKANLAR KURULU KARARI
 
Karar Sayısı : 2010/1205
 
Ekli “Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının görüşüne dayanan Devlet Bakanlığının 30/11/2010 tarihli ve 24268 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası ile 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar”a göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/12/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Abdullah GÜL
 


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET