gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AKADEMİK ZAMMIN AYRINTILARI KOMİSYONDA NETLEŞTİ

Öğretim görevlilerinin maaş artışına ilişkin Tasarı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Tasarı hakkında ayrıntılar netleşti.

24 Ekim 2014 Cuma 02:22
AKADEMİK ZAMMIN AYRINTILARI KOMİSYONDA NETLEŞTİ

AKADEMİK ZAMMIN AYRINTILARI KOMİSYONDA NETLEŞTİ 


Öğretim görevlilerinin maaş artışına ilişkin Tasarı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Tasarı hakkında ayrıntılar netleşti.


TASARI KAPSAMI 

Tasarı kapsamında öğretim üyeleri, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutmanlar, uzmanlar, çevirici, eğitim ve öğretim 
planlamacılarına ücret artışı yapılıyor.

YÜKSEK ÖĞRETİM TAZMİNATI

Devlet Memurları Kanunu'na tabi en yüksek devlet memuru, ek gösterge dahil brüt aylık tutarının profesör, doçent ve yardımcı doçent kadrosunda bulunanlara yüzde 100'ü, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici, eğitim ve öğretim planlamacıları  kadrosunda bulunanlara yüzde 115'i oranında her ay yükseköğretim tazminatı ödenecek. Tazminat damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmayacak. 

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ

Bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte yurt içinde veya yurt dışında sonuçlandırdıkları proje, yaptıkları araştırma, yayın ve sergi, aldıkları patent ile çalışmalarına yapılan atıflar, bilim danışma kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda sundukları ve almış oldukları akademik ödüller esas alınarak, öğretim üyeleri ile araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve okutmanlar için yıllık akademik teşvik puanı hesaplanacak, aldıkları puanlarla orantılı olarak da akademik teşvik ödeneği verilecek. Teşvik puanı yüz puan üzerinden yıllık hesaplanacak. 

Akademik teşvik puanı otuz ve üzerinde bulunanlara, Devlet Memurları Kanunu'na tabi ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru brüt aylık tutarının, profesör kadrosunda bulunanlar için yüzde 100'üne, doçent kadrosunda bulunanlar için yüzde 90'ına, yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar için yüzde 80'ine, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici, eğitim ve öğretim planlamacısı  kadrosunda bulunanlar için yüzde 70'ine aldıkları akademik teşvik puanının yüze bölünmesi suretiyle bulunacak oranın uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda akademik teşvik ödeneği ödenecek.

Ödeme, aylık ödendiği sürece ve kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumları tarafından Şubat ayının onbeşinden itibaren oniki ay süreyle her ayın 15'inde yapılacak. Damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmayacak. 

Teşvik ödeneğine ilişkin konular, 4 ay içinde yürürlüğe konulacak, Yükseköğretim Kurulu'nun önerisi, Maliye Bakanlığı'nın görüşü ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenecek. Ödenek 2015 yılında yapılan faaliyetler esas alınmak suretiyle, 2016 yılı için gerçekleşecek.

Öğretim görevlilerinin maaş artışına ilişkin Tasarı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Tasarı hakkında ayrıntılar netleşti.

TASARI KAPSAMI 

Tasarı kapsamında öğretim üyeleri, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutmanlar, uzmanlar, çevirici, eğitim ve öğretim 
planlamacılarına ücret artışı yapılıyor.

YÜKSEK ÖĞRETİM TAZMİNATI

Devlet Memurları Kanunu'na tabi en yüksek devlet memuru, ek gösterge dahil brüt aylık tutarının profesör, doçent ve yardımcı doçent kadrosunda bulunanlara yüzde 100'ü, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici, eğitim ve öğretim planlamacıları  kadrosunda bulunanlara yüzde 115'i oranında her ay yükseköğretim tazminatı ödenecek. Tazminat damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmayacak. 

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ

Bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte yurt içinde veya yurt dışında sonuçlandırdıkları proje, yaptıkları araştırma, yayın ve sergi, aldıkları patent ile çalışmalarına yapılan atıflar, bilim danışma kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda sundukları ve almış oldukları akademik ödüller esas alınarak, öğretim üyeleri ile araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve okutmanlar için yıllık akademik teşvik puanı hesaplanacak, aldıkları puanlarla orantılı olarak da akademik teşvik ödeneği verilecek. Teşvik puanı yüz puan üzerinden yıllık hesaplanacak. 

Akademik teşvik puanı otuz ve üzerinde bulunanlara, Devlet Memurları Kanunu'na tabi ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru brüt aylık tutarının, profesör kadrosunda bulunanlar için yüzde 100'üne, doçent kadrosunda bulunanlar için yüzde 90'ına, yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar için yüzde 80'ine, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici, eğitim ve öğretim planlamacısı  kadrosunda bulunanlar için yüzde 70'ine aldıkları akademik teşvik puanının yüze bölünmesi suretiyle bulunacak oranın uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda akademik teşvik ödeneği ödenecek.

Ödeme, aylık ödendiği sürece ve kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumları tarafından Şubat ayının onbeşinden itibaren oniki ay süreyle her ayın 15'inde yapılacak. Damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmayacak. 

Teşvik ödeneğine ilişkin konular, 4 ay içinde yürürlüğe konulacak, Yükseköğretim Kurulu'nun önerisi, Maliye Bakanlığı'nın görüşü ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenecek. Ödenek 2015 yılında yapılan faaliyetler esas alınmak suretiyle, 2016 yılı için gerçekleşecek.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET