gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ASKERLİK KANUNU’NDA ÇOK ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

TBMM Milli Savunma Komisyonunda, birleştirilerek görüşülen, Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, görüşmelerin ardından kabul edildi.

07 Ocak 2011 Cuma 11:56
Askerlik Kanunu’nda Çok Önemli Değişiklikler

TBMM Milli Savunma Komisyonunda, birleştirilerek görüşülen, Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, görüşmelerin ardından kabul edildi.
Yurtdışında yaşayıp, dövizle askerlik kapsamından çıkartılanlar veya bu hizmetten yararlanma şartlarını kaybedenler, 10 bin avro ödemeleri ve temel askerlik eğitimini yapmaları halinde, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

TBMM Milli Savunma Komisyonunda, MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır ve MHP İzmir Milletvekili Erdal Sipahi, AK Parti Kilis Milletvekili Hasan Kara ve 2 milletvekili, AK Parti Siirt Milletvekili Yılmaz Helvacıoğlu ve 2 milletvekilinin verdiği kanun teklifleri birleştirildi.

Birleştirilerek görüşülen, Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, görüşmelerin ardından kabul edildi.

Buna göre, yurtdışında yaşayıp, daha önce her ne nedenle olursa olsun dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar veya bu hizmetten yararlanma şartlarını kaybettikleri sonradan tespit edilenler, kanunda belirtilen şartları taşımaları halinde, 10 bin avro ödemeleri ve temel askerlik eğitimini yapmaları halinde, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

Bu kişiler, durumlarını ispat eden belgeler ile konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvuracak. 10 bin avro veya karşılığı yabancı ülke parasını, başvuru sırasında defaten ödeyecekler.

Düzenlemenin yasalaştığı tarihte 43 yaş ve üzeri olanlar da dövizle askerlikten yararlanabilecek. Yurtdışında yaşayan 43 yaş ve üzeri kişiler ise 15 bin avro veya karşılığı yabancı ülke parasını başvuru sırasında defaten
ödeyecekler.

Bu kişiler, temel askerlik eğitimine tabi tutulmadan, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak; eğer 21 günlük temel askerlik eğitimini yapmak isterlerse de 10 bin Avro ödemeleri yeterli olacak.

Türk vatandaşlığından çıkmalarına İçişleri Bakanlığınca izin verilenler ile Türk vatandaşlığını kaybettirilmesine Bakanlar Kurulunca karar verilenlerden; düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl içinde vatandaşlığa
alınmak üzere yetkili mercilere başvuranlar, Türk vatandaşlığına yeniden kabul edilme tarihinin ardından 1 yıl içinde başvurmaları halinde, bu hükümlerinden yararlanacak.

Bu madde hükümlerinden yararlananların dövizle askerlik hizmeti kapsamında daha önce yaptıkları ödemeler, ödeyecekleri toplam miktardan düşülecek.

Bu madde hükümlerinden yararlanan yükümlüler hakkında, saklı, yoklama kaçağı, bakaya veya noksan hizmetli statüsünde olup her ne sebeple olursa olsun askerlik hizmetini tamamlamamaktan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılamayacak, başlatılmış olanlar ise sona erdirilecek.

Görev sırasında yaralanan, kazaya uğrayan erbaş ve erler ile yedek subaylara, vazife malullük aylığı bağlanıncaya kadar sağlık yardımı yapılacak. Er ve erbaşlara bin 193 lira, yedek subaylar ise bin 288 lira
ödenecek.

TBMM Milli Savunma Komisyonunda, Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi kabul edildi.

Buna göre, görev sırasında, görev dışında görevlerinden dolayı saldırıya veya kazaya uğrayan erbaş ve erlerden sağlık kurumlarında tedavisi sürenlere, tedavinin sürdüğüne dair sağlık kurul raporuna istinaden sağlık yardımı
verilecek.

Terhislerini takip eden aybaşından itibaren verilecek sağlık yardımı, görevdeki uzman çavuşun aldığı net maaşın 2/3'ü olarak, 1 Ocaktan itibaren bin 193 lira, bağlı olduğu Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ilgili bütçe kaleminden ödenecek.

36 ayı geçmemek üzere yapılacak bu ödemelerde, sigorta primi dahil, hiçbir kesinti uygulanmayacak, tedavi sürecindeki gerçekleştirilen sağlık yardımı personelden tahsil edilmeyecek.

Olay, kaza; keyif verici içki ve her çeşit madde kullanmaktan, her ne şekilde olursa olsun kendisine veya başkalarına menfaat sağlamak veya zarar vermek amacından doğmuş ise sağlık yardımı ödenmeyecek.

Aynı hükümler yedek subaylar için de geçerli olacak. Yedek subaylara yapılacak sağlık yardımı ise görevdeki emsali yedek subayın net maaşının 2/3'ü olarak, 1 Ocaktan itibaren bin 288 lira şeklinde ödenecek.

Tedavisi sürenlerden vazife malulü ya da harp malulü aylığının bağlandığı tarihi takip eden aybaşından itibaren; malullük durumu oluşmaksızın tedavisi kesin işlemli sağlık kurulu raporuyla sonlandırılanlara, raporunu takip eden aybaşından itibaren sağlık yardımı ödenmeleri sonlandırılacak.

Komisyonda, Hükümet adına söz alan Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, teklifin, dövizle askerliğe ilişkin maddesinin, ''af değil, bir telafi'' maddesi olduğunu söyledi.

CHP Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı, komisyon üyelerinin yeni yıllarını kutlarken, komisyonun belki de son toplantısı yaptığını ifade etmesi üzerine Gönül, ''En kısa zamanda size sözleşmeli askerliği getireceğiz'' dedi.

CHP Aydın Milletvekili Fatih Atay, teklifteki ''keyif verici içki kullanmak'' ibaresinin netlik kazanmasını istedi, belirli bir oranın belirtilmesi gerektiğini kaydetti.

Bakan Gönül de resmi elbiseyle, dışarıda içkili dolaşmanın ihraç nedeni olduğunu, içtihatlarla yerleştiğini ifade ederek, her kanunda, genel düzenlemeleri tekrar hatırlatmanın gerekmeyebileceğini söyledi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 47. maddesinde vazife malullüğünün ne olduğunun belirtildiğine işaret eden Gönül, ''Bu maddenin nasıl, kimlere uygulanacağını, zaten uygulamakta olan bir maddenin bir türevini geliştiriyoruz'' dedi.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET