gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AVM-EMLAKÇI-OTO GALERİCİLERE YENİ STANDARTLAR GELİYOR

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı TBMM'ye Sevk Edilmesi üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı Tasarı hakkında bilgi vermek için düzenlediği basın toplantısında, alışveriş merkezlerinde (AVM) ortak kullanım alanları oluşturulacağını kaydeden Yazıcı, alışveriş merkezlerinde acil tıbbi müdahale ünitesi, ibadet yeri, bebek bakım odası, çocuk oyun alanı gibi alanların oluşturulmasının zorunlu hale getirileceğini ifade etti. Ayrıca AVM, emlakçı ve oto galericiler için yeni standartlar geliyor.

20 Ağustos 2014 Çarşamba 09:24
AVM-EMLAKÇI-OTO GALERİCİLERE YENİ STANDARTLAR GELİYOR

Yazıcı, tasarının getirdiği yeniliklere ilişkin şu bilgileri verdi:


"Perakendeciliğe dair kavramlar mevzuatta ilk kez tanımlanmaktadır. Perakende sektöründe sıklıkla kullanılan alışveriş  merkezi, büyük mağaza, zincir mağaza, özel markalı ürün, bayi gibi kavramlar ilk kez tanımlanmaktadır. Böylece bu kavramlar hukuki bir niteliğe kavuşturulacak ve uygulamada yaşanan kavram karmaşasının ortadan kaldırılması amaçlanmıştır.Perakende Bilgi Sistemi (PERBİS) kurulacak. Böylece bütün iş süreçleri tanımlı ve standart hale getirilecek. Çok sayıda kamu kurum ve kuruluşunun yer aldığı işyeri açılış, faaliyet ve kapanış süreçleri "Tek Kapı" üzerinden sonuçlandırılacak. Bir belge ikinci kez istenmeyecek ve böylece söz konusu işlemlerdeki uzun ve bürokrasi yoğun süreç kısaltılacak ve basitleştirilecektir. İşletmelerimiz PERBİS'teki verilerin yardımıyla yatırım planlamalarını doğru bir şekilde yapma imkanına kavuşacaklar. PERBİS ile iş yerlerinin ruhsatlı olup olmadığı denetlenebilecek. Vatandaşlar ikamet ettikleri yerlerde, iş yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını ve ruhsata uygun faaliyet gösterip göstermediğini uygulama üzerinden anlık olarak sorgulayabilecek. Böylece insan sağlığını tehdit eden ve merdiven altı olarak tabir edilen ruhsatsız iş yerlerinin faaliyet göstermesinin önüne geçilecek."

Tasarıyla üretici ve tedarikçilerden keyfi olarak alınan prim ve bedellerin önüne geçileceğini ifade eden Yazıcı, perakende işletmelerin üretici ve tedarikçilerden talep edebileceği prim ve bedellerin kurala bağlanacağını bildirdi.

Bu kural çerçevesinde perakende işletmelerin, satışa konu ürünün talebini doğrudan etkileyen hizmetlerden dolayı üretici veya tedarikçiden, sözleşmede türü ve oranı belirtilmedikçe prim ya da bedel talebinde bulunamayacağını belirten Bakan Yazıcı, bedel taleplerinin sözleşme süresiyle sınırlı olacağını ifade etti.

Küçük ölçekli üretici ve tedarikçilerin markalaşmasının destekleneceğini anlatan Yazıcı, "Bu çerçevede küçük ölçekli üretici tarafından yurt içinde üretilen ve hızlı tüketim malı niteliği taşıyan ürünlerin üzerinde perakendecinin ad, unvan veya markasının yanı sıra üreticinin ad, unvan ya da markasına da yer verilecektir" ifadesini kullandı.

Kampanyalı satışlar ve alışveriş festivallerinin yasal dayanağa kavuşturulacağını belirten Yazıcı, şöyle devam etti:
"Tüketiciye yönelik haksız uygulamaların önüne geçmek amacıyla kural altına alınan kampanyalı satışlarda süre, iş yeri açılışı, devri, kapanışı, adres veya faaliyet konusu değişiklikler 3 ayı geçemeyecek. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tasfiye durumunda bu süre 6 aydır. Yılın belli dönemlerinde, ilçe, il, bölge veya ülke düzeyinde düzenlenen alışveriş festivalleri yasal bir dayanağa kavuşturulacak ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları  bu festivaller için bütçelerinin belirli bir kısmını ayırabilecek."

Yazıcı, "Outlet" ve "fabrika satış mağazası" olarak bilinen sürekli indirimli satışların da kurallara bağlanacağını ifade ederek, "Outlet" ibaresinin alışveriş merkezlerince kullanılabilmesinin, içerisindeki işletmelerin tamamının sürekli indirimli satış yapıyor olmasına, işletmelerce kullanılabilmesi ise işletmenin satışa sunduğu malların en az yüzde 70'inin outlet ürün olmasına bağlı olduğunu bildirdi.

Alışveriş merkezlerinde (AVM) ortak kullanım alanları oluşturulacağını kaydeden Yazıcı, alışveriş merkezlerinde acil tıbbi müdahale ünitesi, ibadet yeri, bebek bakım odası, çocuk oyun alanı gibi alanların oluşturulmasının zorunlu hale getirileceğini ifade etti.

Tasarıyla AVM'lerde esnaf ve sanatkarların da faaliyet gösterebilmelerine zemin oluşturulduğunu ifade eden Yazıcı, alışveriş merkezlerinde, esnaf ve sanatkar işletmecilerine rayiç bedel üzerinden kiraya verilmek üzere, toplam satış alanının en az yüzde 5'i kadar yer ayrılacağını söyledi.

Yazıcı, geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra edenlere kiraya verilmek üzere alışveriş merkezlerinde toplam satış alanının en az binde 2’si oranında yer ayrılacağını vurgulayarak, "Hızlı tüketim mallarının satışının yapıldığı büyük ve zincir mağazalarda satış alanlarının en az yüzde 1’ine tekabül edecek şekilde raf alanı, çoğunlukla küçük ölçekli üretici ve tedarikçi işlemelerce üretilen yöresel ürünlerin satışına ayrılacaktır. Böylece bu ürünlerin çok daha kolay bir şekilde müşteriye ulaşabilmesinin önü açılacaktır" diye konuştu.

Tasarının yasalaşmasıyla oluşturulacak Perakendeciler Konseyi ile sektörün sorunlarına güncel çözümler getirileceğini anlatan Yazıcı, Konsey'in sektöre yönelik politika oluşturulmasına katkı sağlamak, sorunları tespit etmek, alınacak önlemleri belirlemek ve ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğini sağlamak amaçları çerçevesinde çalışacağını bildirdi.

Halen 3308 ve 5362 sayılı Kanunlar uyarınca, ustalık belgesi gerektiren meslek dallarındaki esnaf ve sanatkar işletmelerinin iş yeri açılışı sırasında belediyelerce ustalık belgesi istendiğini hatırlatan Yazıcı, "Ancak 5174 sayılı Kanun uyarınca iş yeri açmak isteyen tacirlerden ustalık belgesi istenmemektedir. Yapılan düzenlemeler ile var olan mevzuattan kaynaklı karışıklık sona erecektir" şeklinde konuştu.

Yazıcı, Türkiye'de mevzuatta ilk defa emlakçılar ve oto galerileri için düzenleme yapma imkanı olduğunu belirterek, bu meslekler için kriterler belirleyerek, kural koyacaklarını bildirdi.


K:T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET