gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BAKANLIKLAR BU GÖREVDE ZORLANIR

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, "Torba Kanun" teklifinde internette içerik yasağına ilişkin tasarı görüşüldü. Tasarı bu haliyle geçerse uygulamada Bakanlıklar zorlanır.

05 Şubat 2015 Perşembe 11:35
BAKANLIKLAR BU GÖREVDE ZORLANIR

Tasarı ile internet yasaklarında kamu sağlık, güvenliği, kişi hakları bakımından Bakanlıklara kontrol ve denetim yetkisi veriliyor. Tasarı bu şekilde çıkması halinde uygulamada bir çok sorunu beraberinde getiriyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, internet suçları, İGDAŞ'ın özelleştirilmesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi kurulması, Kızılay ve Yeşilay ile ilgili düzenlemeleri içeren "Torba Kanun" teklifin görüşmeleri sürüyor. 
Kabul edilen 17. maddeye göre, yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması sebeplerinden bir veya bir kaçına bağlı olarak hakim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, Başbakanlık veya milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması ile ilgili Bakanlıkların talebi üzerine TİB tarafından internet ortamında yer alan yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı verilebilecek. 
Karar, Başkanlık tarafından derhal erişim sağlayıcılara ve ilgili içerik ve yer sağlayıcılara bildirilecek. İçerik çıkartılması veya erişimin engellenmesi kararının gereği, derhal ve en geç kararın bildirilmesi anından itibaren 4 saat içinde yerine getirilecek. Söz konusu içerikler çıkarılıncaya kadar erişimin engellenmesi tedbirine devam edilecek. 
Başbakanlık veya ilgili Bakanlıkların talebi üzerine Başkanlık tarafından verilen içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı, Başkanlık tarafından, 24 saat içinde sulh ceza hakiminin onayına sunulacak. Hakim, kararını 48 saat içinde açıklayacak; aksi halde, karar kendiliğinden kalkacak. 
Bu madde kapsamında verilen erişimin engellenmesi kararları, ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm, ile ilgili olarak içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verilecek. Ancak, teknik olarak ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi yapılamadığı veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı verilebilecek. 
Bu madde kapsamındaki suça konu internet içeriklerini oluşturan ve yayanlar hakkında Başkanlık tarafından, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak. Bu suçların faillerine ulaşmak için gerekli olan bilgiler içerik, yer ve erişim sağlayıcılar tarafından hakim kararı üzerine adli mercilere verilecek. Bu bilgileri vermeyen içerik, yer ve erişim sağlayıcıların sorumluları, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, 3 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak. 
Verilen içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararın gereğini yerine getirmeyen erişim sağlayıcılar ile ilgili içerik ve yer sağlayıcılara 50 bin liradan 500 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Ayrıca, içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararının uygulanmaması sonucunda devlet veya kişiler zarara uğramış ise, zararın niteliği ve derecesine göre Başkanlığın talebi üzerine Kurum tarafından yetkilendirmenin iptaline de karar verilebilecek. 
Bu şekilde Bakanlıklara internet içeriklerini kontrol ve denetim görev ve yetkisi verilmektedir. Son derece teknik ve hukuuksal altyapı gerekli bu göreve ilişkin uygulama tasarı kanunlaştıktan sonra çıkarılacak alt düzenleme ile yapılacak. Ancak Mahkemelerin verecekleri kararlar ve içtihatlar Bakanlıkların uygulamasını belirleyecek. 
Bakanlıkların bu göreve uygun personel istihdam etmeleri uzun bir süre alacaktır. Belki yeni birimlerin oluşturulmasına ihtiyaç duyulacaktır. Çünkü içeriğin şimdi rahat ve kolay bir şekilde dile getirilen kamu güvenliği, kamu sağlığı, kişi hakları, basın özgürlüğü, bilgi edinme hakkı vd. kavramlar çerçevesinde karar oluşturmak çok zor olacaktır. Mahkeme tarafından suç unsuru bulunmayan içerikler için yayıncının bu defa tazminat hakkı doğacaktır. Buna benzer bir çok konu...
kamudanhaberler.com, 05.02.2015

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET