gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BORÇLAR KANUNU'NA REVİZYON

Borçlar Kanunu'na revizyon ÖZEL SEKTÖRÜN İSTEĞİ ÜZERİNE "AİLE DÜZENİNİ BOZAN" YASA YENİDEN DÜZENLENİYOR. Nurhan Yönezer ANKARA'DAN NOTLAR

29 Ağustos 2012 Çarşamba 05:46

  Bankalarla özel sektörü karşı karşıya getiren, aynı zamanda "aile düzenini bozan'" Borçlar Kanunu'nun revizyon çalışmalarına başlandı. Yasanın özellikle kefalet ve kredi kullanımı, işçi haklan ve sözleşme iptalleriyle ilgili hükümlerinin değişmesi bekleniyor. Aslında yasanın TBMM'de kabul edilmesinden itibaren bir yılı aşkın süre geçti. Ancak yürürlük tarihinin 1 Temmuz 2012 olması, uygulamadaki zorlukların yeni ortaya çıkmasına neden oldu. Hükümet de yasa maddeleriyle ilgili ön çalışmaların yetersiz olduğunu ve özel sektörün uyarıları ve analizlerinin dikkate alınmadığını kabul ediyor. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, "Türk Ticaret Kanunu üzerine öyle yoğunlaştık ki, iş dünyamız bize Borçlar Yasasıyla ilgili yeteri kadar problemleri, sıkıntıları anlatmadı, anlatamadı" diyerek, iş dünyasını olumsuz etkileyen tüm konulann dikkate alınacağım söylüyor. Sıkıntı doğuran maddelerin başında ise "Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık karan olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı nzasıyla kefil olabilir" cümlesini içeren madde geliyor. Bankalar, bu hükümlere dayanarak kredi almak isteyen tacirlere eş izinlerini getirmelerini isterken, bazı bankalar daha önce tahsis ettikleri krediler için de aynı hükmü uyguluyor. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkam Nurettin Özdebir, Borçlar Yasasının aslında birtakım gri alanlan tanımladığı için önemli bir refornı niteliğinde olduğunu ancak, Medeni Kanunla uyumlu hale getirilmesinin uygulamada bazı sorunlar ortaya çıkardığını söylüyor. Yasa hazırlanıp kısa sürede TBMM'den geçerken, kimsenin dikkatini çekmeyen konuların uygulamada göze battığını anlatan Özdebir, "Eş rızası sıkıntı getirdi ama keşke kültür seviyemiz daha iyi olsa da madde bu haliyle kalsa. Kadının hakları açısından aslında önemli bir madde" diyor. Yeni düzenleme yapılırken eş izninin kaldırılması ya da yeniden düzenlenmesi konusunda karar verilmesi gerekecek. Özdebir, mal aynlığı ve malların kime ait olduğunun tanımlanması halinde, bu maddenm tamamen kaldırılmasına gerek olmayacağını belirterek, revizyonda Medeni Kanun ile uyum konusunun atlanamayacağını ifade ediyor. Yasanm geçen yıl, iş dünyası ve çalışan örgütlerinden görüş alınmadan hızla çıkanlmasının sakıncaları üzerine, hükümet iş dünyasından yeni görüşler isteyecek. Özel sektör örgütleri, yasanın bazı "riskli" maddelerinin de değişmesi için üyelerinden görüş istemeye başladı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, bu görüşlerin değerlendirilmesi için komisyon oluşturduklannı belirtiyor. Değerlendirilecek diğer görüşler arasında "aldatma ve sözleşme iptalini düzenleyen" hükümler de yer alıyor. Özel sektör, taraflardan birinin bir diğerini aldatması sonucu bir sözleşme yapmışsa, yanılması esas olmasa bile sözleşmenin iptalini istemesi gerektiğini düşünüyor. Mevcut yasa ise bu durumda aldatılanın sözleşmeye bağlı olmamasını yeterli buluyor. TÜSİAD, yasayla ilgili analizlerinde, iş edimini yerine getirmeyen güvencesiz işçilerin bakım ve tedavisinin karşılanmasına dair hükmün kaldınlması gerektiğini belirtmişti. İşveren örgütlerinin bu hükmün kaldırılması konusunda baskı yapması bekleniyor. Ancak bu durum, bir yıl çalışan işçileri ilgilendirdiği için işçi örgütlerinin bu hükmün kaldırılmasına karşı çıkma ihtimali çok yüksek.
26 FORTUNE Eylül 2012

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET