gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÇALIŞMA BAKANLIĞI, 'TORBA TASARI' İDDİALARINI MADDE MADDE CEVAPLADI

Meclis'te görüşülen Torba Yasa Tasarısı'nı protesto etmek için Ankara'da eylem gerçekleştiren sendikalara, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan cevap geldi. Yazılı açıklamada, kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığı belirtilerek, iddialara tek tek cevap verildi. İddialar ve bakanlığın cevapları şöyle:

04 Şubat 2011 Cuma 10:36
Çalışma Bakanlığı, 'Torba tasarı' iddialarını madde madde cevapladı

İDDİA: İşsizlik Sigortası Fonu, amaçları dışında kullanılacak.

CEVAP:
Böyle bir şey söz konusu değildir. Aksine, yapılan düzenlemelerle işsizlik sigortası fonundan çalışanların yararlanmaları kolaylaştırılmakta, kısmi süreli çalışanların dahi işsizlik ödeneğinden yararlanmalarına imkan sağlanmaktadır.

İDDİA: Mahalli idarelerde istihdam edilen ihtiyaç fazlası işçilerin kamu kurumlarına aktarılması işçileri mağdur edecek.

CEVAP: Bu, işçilerin lehine bir uygulama. Personeli norm kadronun üzerinde olan belediyeler, maaşları ödeme güçlüğüne düşmüşlerdir. Norm kadro fazlası 52 bin 301 personel bulunmaktadır. Bu işçilerimizin de bir kısmı aylarca ücretlerini alamamakta, aileleri ile birlikte geçim sıkıntısı yaşamaktadırlar. Bu durumun düzeltilmesi için sürekli olarak ilgili mercilere talepte bulunmaktadırlar.

İDDİA: Memurlar ödünç verilecek.

CEVAP: Gerçek dışı bir iddia. Memurlar, kurumlar arasında 6 aya kadar kamu yararı ve hizmet gerekleri gibi gerekçelerle geçici görevlendirilecektir. Bunda memurun muvafakati aranacaktır. Tasarıda norm kadrosu fazlası memurların ihtiyaç fazlası personel olarak 4/C statüsüne geçirilmesine yönelik bir düzenleme olmadığı gibi böyle bir niyet de yoktur.

İDDİA: Kadın emeği sömürülecek.

CEVAP: Tasarının genelinde kadınlar için getirilen düzenlemeler göz ardı edilerek, kadın emeğinin sömürüleceği iddiasında bulunmak insafsızlıktır. Evlerinden firmalara parça başı iş yapan kadınlar, tasarı ile kayıt altına alınacak, bütün hak ve güvencelere kavuşturulacak. Ayrıca kadın istihdamına yönelik teşvikler getiriliyor. Bu çerçevede kadınların sigorta işveren prim payı 54 aya kadar süreyle devlet tarafından karşılanacak. Erken doğum yapan kadınlara doğum öncesi izinlerini doğum sonrası kullanma imkânı da tanınıyor. Kamuda çalışan kadınların emzirme izinleri ilk 6 ay için günde 3 saate, sonraki 6 ay için günde 1,5 saate çıkarılıyor.

İDDİA: Esnek çalışma modeliyle çalışanlar mağdur olacak.

CEVAP:
Gelişen teknolojik imkânlar ve çalışma hayatındaki yenilikler nedeniyle 'evden çalışma' ve 'uzaktan çalışma' olarak tabir edilen çalışma şekillerine yönelik şu anda herhangi bir düzenleme olmadığından kayıt dışı görülmektedirler. Dolayısıyla sosyal güvenceden ve İş Kanunu'ndan kaynaklanan güvencelerinden yoksun bulunmaktadırlar. Yapılan düzenleme ile kayıt altına alınmakta, bütün haklardan yararlanabilmelerine imkân tanınmaktadır.

İDDİA: Deneme süresinin (stajyerlik) 4 aya çıkarılması mağdur edecek.

CEVAP: Tasarıda, çırakların mevcut durumunu değiştiren hiçbir düzenleme yer almamaktadır. Halihazırda mesleki öğrenim gören öğrencilerin staj imkanı hemen hemen hiç yokken, staj yapanlara doğru dürüst ücret ödenmezken hatta staj yapabilmek için öğrenciler işyeri bulamazken staj imkanının geliştirilmesi sağlanıyor. Deneme süresinin 2 aydan 4 aya çıkarılmasının, işçilerin bu süredeki ücretlerine, izin haklarına, ihbar tazminatına hiçbir etkisi bulunmamaktadır. İlk defa işe girecekler için deneyimin ne denli önemli olduğu açıktır. Böylece ilk defa işe girecek olanların istihdamı kolaylaştırılmaktadır.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET