gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ KURULUYOR

Gelişim Eğitim Kültür Sağlık ve Sosyal Hizmet Vakfı tarafından “İstanbul Gelişim Üniversitesi” adıyla İstanbul’da bir vakıf üniversitesi kurulmaktadır.

28 Aralık 2010 Salı 15:34
İstanbul Gelişim Üniversitesi Kuruluyor

 
 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
 
 
            MADDE 1- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
 
            “İstanbul Gelişim Üniversitesi
         EK MADDE 135- İstanbul’da Gelişim Eğitim Kültür Sağlık ve Sosyal Hizmet Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul Gelişim Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
 
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Güzel Sanatlar Fakültesinden,
b) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,
c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
ç) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
d) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
e) 14/7/2008 tarihli ve 2008/13951 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kurulmuş bulunan İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulundan,
oluşur.”
 
MADDE 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 
 
 
GENEL GEREKÇE
 
 
Ülkemizde üniversite çağında olan ve 2009-2010 yılı itibarıyla sayısı 6.219.023’ü bulan genç nüfusun yükseköğretime önemli düzeyde talebi bulunmaktadır. Türkiye’de 2009-2010 eğitim-öğretim yılında üniversitelerin, açıköğretim ve diğer yükseköğretim kurumları hariç, önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında eğitim gören toplam 1.936.602 öğrencinin 175.605’i vakıf üniversitelerinde eğitim-öğretim yapmaktadır.
 
Devlet kaynakları ile değil kendi yarattıkları kaynaklarla kazanç amacı gütmeden vakıflar tarafından, kanunla kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip vakıf üniversiteleri, Türk yükseköğretiminin ayrılmaz bir parçası ve önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.
 
Bu Tasarı ile kurulması öngörülen “İstanbul Gelişim Üniversitesi”nin, ülkemizin genç nüfusunun yükseköğrenim talebini karşılamakta yardımcı olacağı değerlendirilmektedir.
 
Tasarı bu amaçla hazırlanmıştır.
  
 
 
MADDEGEREKÇELERİ
 
 
MADDE 1- Madde ile, Gelişim Eğitim Kültür Sağlık ve Sosyal Hizmet Vakfı tarafından “İstanbul Gelişim Üniversitesi” adıyla İstanbul’da bir vakıf üniversitesi kurulmaktadır.
 
MADDE 2- Yürürlük maddesidir.
 
MADDE 3-Yürütme maddesidir.
 
 
 
 
 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET