gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İZİN ALINMADAN İŞ VE İŞÇİ BULMAYA 40 BİN LİRA CEZA

Meclise sevk edilen Tasarıya göre izinsiz veya yetkisi iptal edilmesine rağmen geçici işçi sağlama sözleşmesi düzenleyen gerçek veya tüzel kişiler ile geçici işçi çalıştıran işverene ayrı ayrı 20 bin lira, fiilin her bir tekrarında 40 bin lira ceza uygulanacak.

27 Ocak 2015 Salı 11:34
İZİN ALINMADAN İŞ VE İŞÇİ BULMAYA 40 BİN LİRA CEZA

Meclise sevk edilen Tasarıya göre Türkiye İş Kurumu Kanununun "idari para cezaları" başlıklı 20. maddesi değiştiriliyor. 

Değişiklik çerçevesinde verilecek idari para cezaları şöyle:
1- Türkiye İş Kurumundan izin almadan iş ve işçi bulmaya aracılık yapan gerçek veya tüzel kişilere 15 bin lira, fiilin her bir tekrarında 30 bin lira, 
2- Türkiye İş Kurumundan izin almamasına veya yetkisi iptal edilmesine rağmen geçici işçi sağlama sözleşmesi düzenleyen gerçek veya tüzel kişiler ile geçici işçi çalıştıran işverene ayrı ayrı 20 bin lira, fiilin her bir tekrarında 40 bin lira,
3- İş arayanlardan ücret alan veya menfaat sağlayan gerçek veya tüzel kişilere 15 bin lira, 
4- Türkiye İş Kurumundan izin almadan faaliyet gösteren kişiler ile Türkiye İş Kurumundan izin almadan yurt dışına işçi götürmek isteyen firmalara ait reklam veya iş ve işçi bulma ilanını radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzeri yayın araçları ile yayınlayan gerçek ve tüzel kişilere 8 bin lira, 
5- Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun gereği çalışma izni almayanlar için aracılık faaliyetinde bulunan veya geçici iş ilişkisi düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler ile geçici işçi çalıştıran işverene ayrı ayrı 50 bin lira,
6- İş arayanlardan ücret veya menfaat sağlanması hariç Türkiye İş Kurumu Kanununun ilgili maddesinde yer alan yükümlülüklere aykırı davranan özel istihdam bürosu ve geçici işçi çalıştıran işverene ayrı ayrı 5 bin lira,
7- Türkiye İş Kurumuna onaylatılmayan her bir yurt dışı hizmet akdi için işverenlere ve özel istihdam bürolarına 500 lira,
8- Türkiye İş Kurumuna tarafından istenilen bilgi ve belgeler ile işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan istatistiksel bilgileri talebin tebliği tarihinden itibaren Kurumca belirlenen süre dahilinde ibraz etmeyenlere 3 bin lira,
9- Ek teminatı vermeyen özel istihdam bürolarına bin lira

Ceza uygulanması gündemde. Tasarı Kanunlaştığı zaman yurt içi ve yurt dışı işçi yerleştirmelerine müeyyideler arttırılıyor.

Türkiye İş Kurumu tarafından bu Kanun ve diğer kanunlara göre verilen idari para cezaları, İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre tahsil edilecek ve bütçesine gelir kaydedilecek. İdari para cezalarına kanuni ödeme tarihinden itibaren kanuni faiz uygulanacak.

KamudanHaberler.com, 27.01.2015

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET