gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU GEÇİCİ BÜTÇE İLE HARCAMA YAPACAK

1 Ocak 2016-31 Mart 2016 tarihlerini kapsayan 2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu Tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

10 Aralık 2015 Perşembe 05:49
KAMU GEÇİCİ BÜTÇE İLE HARCAMA YAPACAK

Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlara, 1 Ocak 2016 tarihinden 31 Mart 2016 tarihine kadar geçecek üç aylık dönemde, 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki başlangıç ödeneklerinin belirli oranları karşılığı bulunacak tutar kadar ödenek kullanmasına ilişkin yetki verilecek. 

Oranların belirlenmesinde, kamu hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi amacıyla hizmetlerin önemi, önceliği, sürekliliği ve ödeme zamanları çerçevesinde yapılan harcama tahminlerinin yanı sıra, merkez dışı birimlerin ödenek ihtiyaçlarının etkin şekilde planlanması hususları da dikkate alınacak. 

İlgili kamu idareleri, kanunun uygulanmasında ortaya çıkabilecek ödenek ihtiyaçlarını karşılamak veya bütçede öngörülemeyen hizmetlerin yürütülmesini sağlamak amacıyla "yedek ödenekler" ekonomik kodunu içeren tertiplerden, geçen yıllar gerçekleşmeleri dikkate alınarak tespit edilen oranlar karşılığı bulunacak tutar kadar ödenek kullanmaya yetkili kılınacak. 

Siyasi Partiler Kanununa göre, siyasi partilere 2016 yılının tamamı için yapılacak yardımın hesaplanmasında, ilgili kanundaki genel bütçe gelir tahmininin yüzde 16,44 fazlası esas alınacak. İlgili kanun hükümleri uyarınca merkezi yönetim bütçe gelirlerinin yıllık tarh, tahakkuk ve tahsiline devam edilecek. Yapılan harcamalar, girişilen yüklenmeler ile tahsil olunan gelirler, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'ne dahil edilecek. 

Kamu kurumlarınca taahhüde bağlanmış iş ve hizmetlere ait ödemelere, belirlenen ödenek sınırları çerçevesinde devam edilebilecek. 

Ayrıca kamu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için, mali yıl dikkate alınarak veya daha uzun süreli olarak kamu idarelerinin yüklenmeye girişebilmesini sağlamak amacıyla, 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda öngörülen ödenekler esas alınacak. 

2015 Yılı Yatırım Programı ek yatırım cetvellerinde yer alan projelerin herhangi bir aksaklığa yol açılmadan 2016 yılında da uygulanmasına devam edilebilmesi için ödeme yapılabilmesi amacıyla düzenleme yapılıyor. 

Kamu görevlilerine ilişkin toplam atama sayısı sınırları, 40 binden 55 bine çıkarılacak. 

2016 yılının ilk üç aylık dönemi için merkezi yönetim bütçesi kapsamında yer alan idarelerin ihtiyaç duyabilecekleri taşıtları edinebilmeleri için toplam taşıt sayısı 500 adedi geçmemek üzere Bakanlar Kuruluna yetki verilecek. 

K:TBMM

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET