gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU TASLAĞI

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Taslağı

07 Ocak 2011 Cuma 14:10
Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Taslağı

 Sendikalı Personele 3 Ayda Bir 45 TL Ödenecek

 
Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere sendikalı personele 45 TL toplu sözleşme primi ödenecek. Bu miktar üyenin hesabına yatacak. Sendikaların bu miktarla bir ilişkisi yok. Yapılacak toplu sözleşmelerde sendikalı personelin yapılacak zamlardan daha fazla etkilenmesi için 45 TL’nin yükseltilmesi toplu sözleşme masasında pazarlık konusu olabilecek o nedenle toplu sözleşme priminin yasaya girmesi sendikacılık açısından önemli bir gelişme. Sendikalı personelin toplu sözleşme primi almaları için maaşlarından sendika aidatı kesilip kesilmediğini kontrol etmeleri gerekmektedir.
 
Sendikalara Üye Olmayan Memurlar Yetkili Sendikaya Dayanışma Aidatı Ödeyecek
 
Toplu sözleşmelerin mali hükümlerinden faydalanmak isteyen üyelik aidatının 2/3 ü oranında dayanışma aidatı ödeyecek. Bu madde işçi sendikaları kanununda bulunmaktadır. Bu nedenle dayanışma aidatı ödemek istenmediğinden tüm işçiler sendikalara üyedir.
 
Birden Fazla Sendikaya Üyelik Memur Sendikalarında Olmayacak
 
Birden fazla sendikaya üyelik işçi sendikaları için uygulanacak. Sabah farklı öğleden sonra farklı işlerde çalışan işçiler farklı sendikalara üye olabilecekler. Birden fazla sendikaya üyelik kısaca part time çalışan işçiler için olacak memur sendikacılığında şimdilik birden fazla sendikaya üyelik olmayacak.
 
Her İş Kolunda Ayrı Toplu Sözleşme Yapılacak
 
Kamu görevlilerinin bütününü ilgilendiren haklarla ilgili konularda Konfederasyonlarca genel bir toplu sözleşme imzalanacak sonra tüm iş kollarında ayrı ayrı o iş kolundaki yetkili sendikanın taraf olduğu ve o hizmet kolunda çalışan personelin ekonomik, mesleki, sosyal ve çalışma şartlarına ilişkin ayrı ayrı toplu sözleşme yapılacak. Örneğin Eğitim iş kolunda özlük ve diğer haklar için toplu sözleşme yapılabilecek
 
Küçük Sendikalar Feshedilecek
 
Yüzde 2 oranında üye kaydetmeyen sendikalar feshedilecek. Günümüzde önüne gelen sendika kurmaktadır. İşçi sendikacılığında olan kota memur sendikacılığına da getirilmektedir.
 
Kurum idari kurulları kaldırılacak
 
Yetkili sendika tarafından kurum ile yapılan kurum idari kurulları kaldırılacak. Çünkü her iş kolunda ayrı sözleşme yapılacak.
 
Olağan genel kurullar dört yılda bir yapılacak
 
Eski kanunda 3 yılda bir yapılan Olağan genel kurul, dört yılda bir toplanacak
 
Üyeler Devlet Personel Başkanlığı bilgi sistemine kaydedilecek
 
Üyeliği kesinleşen kamu görevlisine ilişkin bilgiler, üyelik formunun kuruma ulaştığı gün kurum tarafından Devlet Personel Başkanlığı bilgi sistemine kaydedilerek bu kayıt işlemi yapılmaksızın üyelik ödentisi kesilemeyecek.
 
İstifa Devlet Personel Başkanlığı bilgi sistemine kaydedilecek
 
Üyeliği herhangi bir şekilde sona eren kamu görevlisine ilişkin bilgiler kurumunca en geç yedi iş günü içerisinde Devlet Personel Başkanlığı bilgi sistemine kaydedilerek üyelik ödentisi kesintisinin sona erdirilmesi, bu kayıt işleminin yapılmasına bağlı olacak.
 
Emniyet teşkilâtında çalışan DiĞEr personel üye olabilecek
 
Emniyet teşkilâtında çalışan diğer hizmet sınıflarına dâhil personel ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel güvenlikçiler üye olabilecek
 
Stajyerler üye olabilecek
 
Üyeliğin önündeki tüm engeller kaldırılıyor. Stajyerler üye olabilecek sözleşmeli personel iken kadrolu olarak atananların üyelikleri de devam edebilecek.
 
Ayrıca; 100 ve daha fazla kamu görevlisinin çatıştığı işyerlerinin en üst amirleri ile yardımcıları üye olabilecek eski kanunda 100 den fazla kamu görevlisinin çalıştığı kurumların en üst amirleri ve yardımcıları üye olamazken şimdi üye olabilecekler.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET