gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KİT I SAYILI CETVELE TABİ PERSONELE EK ÖDEME, YENİDEN TORBA TASARIDA

KİT’lerde yönetici pozisyonunda çalışan 1 sayılı cetvele tabi personelin yaşadığı maaş eşitsizliği, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmekte olan ve Torba Kanun olarak bilinen kanun tasarısına eklenen bir madde ile çözüldü.

12 Ocak 2011 Çarşamba 13:52
KİT I Sayılı cetvele tabi personele ek ödeme, yeniden torba tasarıda

Tasarı, TBMM Genel Kurulu’nda aynı şekilde kabul edilirse, KİT’Lerde yönetici pozisyonundaki 1 sayılı cetvele dahil kadrolarda görev yapan bazı personelin, maiyetindeki personelden daha az ücret alması sona erecek.


Kabul edilen önerge şu şekilde:

“Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarının, üretim, satış, karlılık, verimlilik, ihracat gibi iş ve hizmet özellikleri le kamu kesimi genel ücret dengesi dikkate alınarak (1) sayılı cetvele dahil kadrolara atananlara, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının yüzde 200’ünü, (Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü için yüzde 100’ünü) geçmemek üzere Devlet Personel Başkanlığı tarafından belirlenecek oran ve esaslar çerçevesinde ek tazminat ödenir. Bu şekilde tespit edilecek ek tazminat damga vergisi hariç, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.”

Söz konusu kanun tasarısının ilgili maddelerinin görüşüldüğü Plan Bütçe Komisyonu’nda, dün Memur-Sen ve ilgili sendikaların yönetim kurulu üyeleri, milletvekilleri nezdinde girişimlerini sürdürdü. Bu girişimler sonunda iktidar ve muhalefet milletvekillerince hazırlanan ve söz konusu düzenlemeyi sağlayacak önerge, komisyondaki hükümet temsilcisi Devlet Bakanı Hayati Yazıcı’nın da önergeye katılması sonucu oy birliği ile kabul edildi.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET