gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KOBİLERE YENİ FİNANSMAN

KOBİ'lerin finansmana erişiminin kolaylaştıran "Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Tasarısı" Başbakan Binali Yıldırım'ın imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu.

16 Ağustos 2016 Salı 17:13
KOBİLERE YENİ FİNANSMAN

Başbakan Binali Yıldırım'ın imzasıyla "Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Tasarısı" TBMM Başkanlığına sunuldu. 

Tasarı ile;


1- KOBİ'lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve rekabet güçlerinin artırılması amaçlanmakta,
2- İşletmeler tarafından temin edilmesi planlanan müstakbel varlıklar ile taşınır varlıkların getirilerinin de rehin edilebilecek unsurlar arasına alınmakta,
3- Oluşturulan Rehinli Taşınır Sicili ile taşınır rehinlerinin aleniyetinin ve takibi sağlanmakta,
4- Mevcut düzenlemelerden farklı olarak rehne konu taşınırların ticaret unvanı ve işletme adından bağımsız olarak rehnedilmesine imkan sağlanmaktadır
Tasarı yasalaşınca 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.
Tasarının 16. maddesinde, belirli hallerde alacağını tamamen veya kısmen tahsih edemeyen rehin alacaklarının şikayeti  üzerine güvence altına alınan borç tutarının yarısını geçmemek üzere adli  para cezası uygulanmasına yönelik müeyyide getirilmektedir.

Bu Tasarı yasalaşıp yürürlüğe girmesi halinde, işletmelerin bu doğrultuda şimdiden finansmana erişim planlaması yapması yararlarına olacaktır.

Tasarı Komisyonda değerlendirildikten sonra kısa sürece Meclis Genel Kuruluna getirilmesi planlanmaktadır.

Kaynak: Ercüment Öztürk

Tasarı için tıklayınız.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET