gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEB TASARISINDA GÖREVDEN ALINACAKLAR

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, dershanelerle ilgili düzenlemeleri de içeren kanun tasarısını kabul etti. Tasarıda görevden alınacaklar belirlendi.

25 Şubat 2014 Salı 07:27
MEB TASARISINDA GÖREVDEN ALINACAKLAR

Görevden alınacaklar
 
Tasarıda, bütçe ve personele ilişkin geçiş hükümleri de belirlendi. Buna göre, Milli  Eğitim  Bakanlığı  merkez  teşkilatında Talim  ve Terbiye  Kurulu üyesi, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür,  İnşaat ve Emlak Grup Başkanı ve Grup Başkanı kadrolarında bulunanlar ile Bakanlık taşra teşkilatında İl Müdürü, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü kadrolarında bulunanların görevleri, düzenlemenin yayımı tarihinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erecek.
 
Talim ve Terbiye Kurulu üyesi, Müsteşar Yardımcısı ve  Genel  Müdür  kadrolarında  bulunanlar Bakanlık Müşaviri kadrolarına atanacak. Grup Başkanı ve il müdürü kadrolarında bulunanlar grup başkanı ve il müdürü kadrolarına; diğerleri ile şahsa bağlı şube müdürü kadrolarında bulunanlar ise eğitim uzmanı kadrolarına getirilecek. 
 
Grup Başkanı ve il müdürü kadrolarına atananlar, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'ne bağlı hizmet içi eğitim enstitülerinde görevlendirilecek. Eğitim uzmanı kadrolarına atananlar, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında  Bakan tarafından  belirlenen birimlerde sürekli görevle istihdam edilecek.
 
Kanun yürürlüğe  girdiği  tarihte  Milli  Eğitim  Başdenetçisi,  Milli  Eğitim Denetçisi  ve İl Eğitim  Denetmeni  kadrolarında bulunanlar  Maarif Müfettişi, Milli Eğitim Denetçi  Yardımcısı  ve İl Eğitim  Denetmen  Yardımcısı  kadrolarında  bulunanlar  ise Maarif Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanacak.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET