gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEMUR SEN'DEN BEKİR BOZDAĞ'A TORBA ÇEKİNCELERİ

Memur-Sen, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmekte olan ve Torba Kanun olarak adlandırılan kanun taslağında yer alan bazı maddelerle ilgili çekincelerini Ak Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ’a iletti. Bekir Bozdağ ise, kendisine iletilen hususlarla ilgili yeni bir çalışma yapacaklarını söyledi.

11 Şubat 2011 Cuma 18:53
Memur Sen'den Bekir Bozdağ'a Torba Çekinceleri

Memur-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul ile Memur-Sen Genel Basın ve Halkla İlişkiler Sekreteri Halit Ortaköy, Bekir Bozdağ’ı ziyaret ederek, söz konusu kanu taslağında yer alan ve kamu çalışanlarını rahatsız eden hususların değiştirilmesini istedi. Tonbul ayrıca, kamu kurumlarında işçi statüsünde görev yapan yüksek okul mezunu mimar, mühendis, avukat gibi teknikerlerin memuriyete atanmasını sağlayacak yasa tasarısının bir an önce yasalaşması yönündeki beklentilerini iletti.
 
Torba Kanun’daki söz konusu değişikliklerin azımsanmayacak bir bölümünün, Kamu İşveren Kurulu ile kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonları arasında 2010 yılında ve geçmiş dönemlerde gerçekleştirilen toplu görüşmelerde üzerinde mutabakata varılan hususlarla ilgili olduğunu söyleyen Hacı Bayram Tonbul, “Ancak, Kanun Tasarısı’nın içeriğinde yer verilen bu düzenlemelerin bir bölümü yürürlük tarihinin 31/12/2010 ya da 01/01/2011 olarak belirlenmemiş olması nedeniyle Mutabakat Metinleri ile Toplu Görüşme Tutanaklarında varılan mutabakatı karşılar nitelikte değildir” şeklinde konuştu.
 
Diğer taraftan, üzerinde mutabakata varılmasına rağmen Kanun Tasarısı’nın içeriğinde yer verilmeyen düzenlemeler olduğunu, kamu görevlilerinin temsilcisi olan sendikalar ve konfederasyonların görüşü alınmadan Kanun Tasarısı’nın içeriğinde yer verilen hükümlerin varlığına da dikkat çeken Tonbul, bu hususları ve yapılması istenen değişiklikleri şu şekilde sıraladı:
Kanun Tasarısı’nın;
- Sözleşmeli personelden imzaladıkları sözleşmeler nedeniyle tahsil olunmakta olan damga vergisinin kaldırılmasını öngören 86’ncı maddesinin yürürlük tarihi “Kanunun yayım tarihi” olarak belirlenmiş olup söz konusu madeninin yürürlük tarihinin 31/12/2010 olarak düzeltilmesi,
- 399 sayılı KHK’ye ekli I Sayılı Cetvele tabi personelin ek tazminat oranlarının %200’e kadar arttırılmasını öngören 125’nci maddesinin yürürlük tarihi de Kanun’un yayım tarihi olarak belirlenmiş olup, söz konusu hükmün yürürlük tarihinin 01/01/2011 olarak değiştirilmesi,
- 399 sayılı KHK’ye tabi personelin kullanamadıkları yıllık izin sürelerini bir sonraki yıla aktarmaları hususunda toplu görüşme süreçlerinde mutabakata varılmış olmasına rağmen Kanun Tasarısı’nda buna ilişkin bir hükme yer verilmemiş olup 399 sayılı KHK’ye tabi personelin yıllık izinlerini bir sonraki yıla aktarmalarına imkan sağlayacak bir hükmün Kanun Tasarısı’na eklenmesi,
- İtfaiye hizmetlerini yürütmekle görevli personelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı’na geçirilmesi hususu Kanun Tasarısı’nın ilk şeklinde mevcut iken alt komisyon çalışmaları sırasında çıkarılmış olup itfaiye hizmetlerini yürütmekle görevli personelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfına aktarılması hususunun yeniden Kanun Tasarısı kapsamına alınması,
- 119 uncu maddesiyle 657 sayılı Kanunun Ek 8 inci maddesiyle değişiklik yapılmakta ve maddenin son fıkrasında kamu yararı ve hizmet gerekleri yönüyle ihtiyaç olması halinde kamu görevlilerinin istekleri dışında kadrolarının bulunduğu kurum dışındaki kurum ve kuruluşlarda 6 ay süreyle geçici görevlendirebilecekleri öngörülmektedir. Ancak, bu sürenin toplam süre mi olduğu yoksa bir yıl içerisinde 6 ay mı olduğu belirsiz olduğu gibi keyfi kullanımı engelleyecek kayıtlara da yer verilmemiştir. Kamu görevlileri açısından önemli bir risk içerin ve mağduriyet oluşturacağı öngörülen bu hükmün gerekli görüş alışverişinin yapılması amacıyla Kanun Tasarısı kapsamından çıkarılması,
- Kadrosu kaldırılan Devlet memurlarının Devlet Personel Başkanlığı tarafından atanmak üzere havuza alınmasını öngören ve müdür ve üstü unvanlı kadrolarda göre yapanların mutlak surette araştırmacı unvanlı kadrolara atanmasını öngören 106 ncı maddesiyle 657 sayılı Kanunun 91 nci maddesine kapsamlı değişiklik yapılmakla birlikte söz konusu hüküm özellikle araştırmacı kadrosu için öngörülmüş olan mali hakların yetersizliği nedeniyle bu kadrolara ataması yapılacak olan genel müdür, genel müdür yardımcısı ve daha üstü görevlerde bulunanlar için şimdiden mağduriyet söz konusudur. Bu nedenle, söz konusu hükmün kanun tasarısı kapsamından çıkarılması.
 
Bekir Bozdağ ise, kendisine iletilen hususlarla ilgili yeni bir çalışma yapacaklarını söyledi. Kamu çalışanlarını mağdur edecek bir düzenlemeden yana olmadıklarını da ifade eden Bozdağ, talep edilen değişikliklerin gerçekleşmesi için elinden gelen gayreti göstereceklerini kaydetti.


Kaynak: Memur Sen

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET