gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MİLLETVEKİLLERİNE EN YÜKSEK DEVLET MEMURU MAAŞ ENDEKSİ

Milletvekillerine yeni hakların verileceği Teklif önümüzdeki günlerde yeniden ele alınacak. Daha önce tüm partilerin onay verdiği yasa teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonunda geçtikten sonra muhalefet partilerinin imzalarını çekmeleri üzerine rafa kalkmıştı.

18 Ocak 2015 Pazar 15:37
MİLLETVEKİLLERİNE EN YÜKSEK DEVLET MEMURU MAAŞ ENDEKSİ

Milletvekillerine yeni hakların verileceği Teklif önümüzdeki günlerde yeniden ele alınacak. Daha önce tüm partilerin onay verdiği yasa teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonunda geçtikten sonra muhalefet partilerinin imzalarını çekmeleri üzerine rafa kalkmıştı. 


Yasa Teklifi TBMM Genel Kurulundan geçerse;

1- Milletvekilleri, milletvekilliği sona erenler ve dışarıdan atanan bakanlara "silah bulundurma ve taşıma ruhsatı" verilecek ve ruhsatlarda süre kaydı aranmayacak. Şimdiki uygulama ise üyeliği sona eren milletvekillerine sadece bulundurma verilmekteydi.

2- Milletvekilleri, üyeliği sona erenler ile dışarıdan atanan bakanların mali, sosyal hak ve yükümlülükleri ile ilgili, milletvekillerinin aylık ödeneklerinin tutarı, en yüksek devlet memurunun almakta olduğu miktar olacak. Hesaplanacak aylık ödenek tutarının yarısı kadar yolluk ödenecek ve herhangi bir suretle haczedilemeyecek. Bu surette milletvekilleri en yüksek devlet memurunun almakta olduğu mali ve sosyal haklardan yararlanacak.

3- Dışarıdan atanan bakanlar, milletvekillerine sağlanan haklardan yararlanacak. Öngörülen düzenlemede hüküm bulunmayan hallerde Başbakan ve Bakanların Temsil Ödenekleri ile Dışarıdan atanan bakanların ödenek ve yollukları hakkında kanun hükümleri uygulanacak.

4- Milletvekillerinin ölümleri halinde Devlet Memurları Kanununa göre en yüksek devlet memurunun almakta olduğu aylığın (ek gösterge dahil) 12 aylık tutarı ölüm yardımı olarak TBMM bütçesinden usulü dairesinde ve resen ödenecek. Milletvekilliği sona erenler için bu yardım ölüm tarihi itibarıyla hesaplanacak miktarın yarısı tutarında olmak üzere, TBMM bütçesinden karşılanacak. Ölüm yardımı yapılanlara diğer mevzuat hükümleri ile öngörülen ölüm yardımları yapılmayacak.

5- Milletvekilleri ile dışarıdan atanan bakanlar, kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal tesis ve imkanlarından, bu kurumların en yüksek yöneticilerinin tabi olduğu koşullarda yararlanacak.  Milletvekilliği sona erenler yasama faaliyetlerinde, ödenek ve yolluk,genel kurul ve parti grup toplantılarına girme hakları dışında kalan ve TBMM üyelerine tanınan bütün haklardan yararlanacak.

6- Milletvekilleri, protokol listesinde, kuvvet komutanlarından sonraki sırada yer alacak. İl protokolünde, milletvekilliği devam edenlere müteakip bu üyeliği sonra erenler yer alacak. İllerdeki törenlerde milletvekilleri soyadı sırasına göre il valisinden sonra bulunacak.

7- Milletvekilerine ve sona erenlere ve dışarıdan atanan bakanlar ile bunların eşlerine ve ergin olmayan veya ergin olsalar dahi öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar; yine ergin olsalar dahi bedensel, zihinsel ve ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına diplomatik pasaport verilecek.

8-Vefat eden milletvekilleri ve dışarıdan atanan bakanın vasiyeti üzerine ya da eşi veya birinci derece yakınlarının talep etmesi halinde TBMM'de ve defnedileceği ilde valiliklerce cenaze töreni yapılacak.

9- Milletvekillerinin yapamayacağı işler sayılıyor.

10- Milletvekillerine temsil niteliği bulunan program giderleri karşılanacak. 

11- Yeni kanunla hak kaybına yol açılabilecek her nevi ödemeler hakkında da önlem alınıyor ve önceki ödemeler sürdürülüyor.


Kamudan Haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET