gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MÜFETTİŞ VE DENETÇİYE DOKUNULMAZLIK

Müfettiş ve denetçiye soruşturma faaliyet ve rapor ile görüş yazıları nedeniyle idare aleyhine tazminat davası açılabilecek.

26 Ocak 2015 Pazartesi 06:09
MÜFETTİŞ VE DENETÇİYE DOKUNULMAZLIK

MÜFETTİŞ VE DENETÇİYE DOKUNULMAZLIK 

Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Komisyonda görüşülerek kabul edildi. Tasarıya eklenen bir madde ile müfettiş ve denetçiye soruşturma faaliyet ve rapor ile görüş yazıları nedeniyle idare aleyhine tazminat davası açılabilecek.

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna'na eklenen maddeyle; ön inceleme, disiplin soruşturması veya diğer idari soruşturmaları yapmakla görevlendirilenlerin, görevleriyle ilgili olarak yaptıkları işlemlerden, yürüttükleri faaliyetlerden, düzenledikleri raporlar ile görüş yazılarında belirttikleri kanaatlerinden veya kanunla verilen yetkilere dayanarak aldıkları tedbirlerden dolayı; kişisel kusur, haksız fiil veya diğer sorumluluk halleri de dahil olmak üzere ancak idare aleyhine tazminat davası açılabilecek. Ancak bu görevlilerin suç sayılan eylemleri ile kin, garez ve hatıra dayalı olarak veya baskı veya telkinle kanaat oluşturduğu ya da değiştirdiği kesinleşmiş yargı ya da disiplin kurulu kararıyla tespit edilirse, idarenin görevliye rücu hakkı saklı olacak.

Müfettiş, denetçi ve muhakkikler tarafından yürütülen soruşturma faaliyetleri, rapor ve görüşlerde, Tasarının yasalaşmasıyla birlikte tazminat davaları bakımından dokunulmazlık gelirken, ancak yargı ve disiplin kurulu kararı ile görevlilerin suç sayılan eylemleri ile kin, garez ve hatıra dayalı olarak veya baskı veya telkinle kanaat oluşturduğu ya da değiştirdiği anlaşılanlar için rücu edilebilecek. 


KamudanHaberler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET