gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÖZEL HASTANELERE İŞBİRLİĞİ DESTEĞİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Tasarıda, Devlet üniversiteleri ile Sağlık Bakanlığı arasında iş birliği öngörülüyor. Üniversite öğretim elemanları özel hastanelerde çalışmanın önü açılıyor.

13 Ağustos 2016 Cumartesi 12:08
ÖZEL HASTANELERE İŞBİRLİĞİ DESTEĞİ

Devlet üniversiteleri ile Sağlık Bakanlığı arasında iş birliği
 
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Tasarıda, devlet üniversiteleri ile Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları arasında yürütülen iş birliği ve birlikte kullanım protokollerinin uygulanmasında ortaya çıkan ihtiyaçlar ve sorunlar çerçevesinde düzenleme yapıyor.
 
İlgili üniversite ve özel hastanenin yetkili makamları arasında iş birliği protokolü imzalanacak, Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulunun onayıyla uygulamaya konulacak. İş birliği yapılan özel hastane, üniversite için sağlık uygulama ve araştırma merkezi kabul edilecek. Burada fiilen görev yapacak olan üniversite öğretim elemanları, ilgili dekan ve hastane yöneticisinin talebi üzerine rektör tarafından görevlendirilecek. Görevlendirilen üniversite personeline kendi mevzuatı uygulanacak.
 
Birlikte kullanıma geçilen sağlık tesislerinin döner sermaye hesapları, sadece birlikte kullanılan birimlerle sınırlı olmak, birlikte kullanıma geçildikten sonraki tasarruflara etkili olmamak şartıyla birleştirilecek. Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde görevli öğretim elemanları dahil tüm personel, ihtiyaç duyulan tıbbi ve bilimsel danışmanlık, nöbet, konsültasyon ve diğer sağlık hizmetlerini yerine getirecek. Nöbet tutan öğretim üyelerine nöbet ücretleri ödenecek.
 
Tıp veya diş hekimliği fakültesi bulunan ancak sağlık uygulama ve araştırma merkezi bulunmayan veya bu merkezde yeterli kapasite ve eğitim altyapısı bulunmayan vakıf üniversiteleri, tıp ve diş hekimliğinde lisans eğitimi, tıp, diş hekimliği ve eczacılıkta uzmanlık eğitimi ile araştırma faaliyetleri için yeterli kapasite ve eğitim alt yapısı bulunan özel hastaneler ile bütçeleri ayrı olmak şartıyla iş birliği yapabilecek.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET