gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

POLİS AMİR EMNİYET TEŞKİLATI DEĞİŞİYOR

Bu hafta içinde Meclis’e sunulması öngörülen “Emniyet Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” adı verilen düzenleme ile polis, amir neredeyse tüm teşkilatın değişmesinin önü açılıyor.

10 Kasım 2014 Pazartesi 09:45
POLİS AMİR EMNİYET TEŞKİLATI DEĞİŞİYOR

POLİS AMİR EMNİYET TEŞKİLATI DEĞİŞİYOR 

Bu hafta içinde Meclis’e sunulması öngörülen “Emniyet Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” adı verilen düzenleme ile getirilen yenilikler şunlar:
 
1- Geçici maddeler ile müstakil birim amiri görevleri haricinde görevlendirilen 6 yıl kıdeme haiz bütün 1. Sınıf Emniyet Müdürlerinin 3 ay içerisinde resen emekli edilebilecekleri ve bu uygulama ile bütün polis baş müfettişlerinin, merkez emniyet müdürlerinin, özel güvenlik müfettişlerinin emekli edilebileceklerine ilişkin hükümler yer aldı. Ancak idareye ikişer yıllık dönemler halinde bu süreyi uzatma yetkisi veriliyor. 
 
2- Valilere, il emniyet müdürü, daire başkanı olma imkanı getiriliyor. Bu yönde yapılacak düzenleme ile, valilikten emniyet müdürlüklerine geçişin hukuki altyapısı hazırlanmış oldu. İlçe emniyet müdürlüklerine bu tasarı ile tenzili görev yapılarak 2. Sınıf Emniyet Müdürlerinin de bakmasının önü açılıyor. Tıbbi, teknik ve mali hizmetler veren daire başkanlıkları ve şube müdürlüklerine emniyet hizmetleri sınıfı dışından da atama yapılabilecek.
 
3- Polis koleji kapatılıyor; öğrenciler ve öğretmenler MEB okullarına aktarılıyor. Güvenlik Bilimleri Fakültesi mevcut öğrencileri mezun oluncaya kadar eğitime devam edecek. Bu süre içerisinde ilk kademe amirlik eğitimi fakülte bünyesinde kurulacak bir bölüm başkanlığı tarafından yürütülecek. 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren Fakülte, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne dönüştürülerek, tüm kadroları bu birime aktarılacak. Yine tasarı ile Polis Akademisi Başkanlığında görev yapan öğretim görevlileri ve idari personelin iki ay içerisinde başka illerdeki okullara atanması getiriliyor. Ayrıca sivil öğretim görevlilerinin YÖK tarafından uygun kadrolara atanması öngörülüyor.
 
4-Emniyet mensuplarının disiplin cezaları işlemleri de yeniden düzenleniyor. Buna göre, polis müdürü, amiri ve memurlarına disiplin cezası verme usulü kolaylaştırılıyor. Polis merkez amirine, şube müdürüne, ilçe müdürüne, kaymakamlara, valilere, emniyet genel müdürüne, bakana kendilerine bağlı bütün personele rütbe ayrımı olmaksızın soruşturma ve resen ceza verme yetkisi veriliyor. Genel bir hukuk kaidesi olan, ceza verme işlemleri, zaman aşımı müessesi bu tasarı ile dolaylı olarak ortadan kaldırılıyor. Tasarıyla, idareye, istediği zaman ve istediği personelin görev yerini bir şarta bağlı olmaksızın değiştirme hakkı tanındı. Bu düzenleme emniyet mensuplarının hak arama girişimlerinin önü kesilecek.
 
5-Bütün rütbelere terfilerde mülakat ve yazılı sınavlar getiriliyor. Ancak sınavlarda başarılı olmak yeterli olmayacak. Rütbe terfi kurulunun takdir hakkı genişletiliyor. Rütbelerde bekleme süreleri değiştiriliyor. Rütbe terfilerinde polis akademesi mezunları olan A grubu amirleri ile memurluktan geçenler için kullanılan B grubu amirler arasındaki farklar da kaldırılıyor. Polis memurluğundan komiser yardımcılığına terfilerde mülakat sınavı getiriliyor. Ayrıca eski sisteme dönülmek suretiyle 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde bir yıl çalışmak kaydıyla 1. Sınıf Emniyet Müdürünün görev yapabildiği mevkilere terfien atama yetkisi getiriliyor. Tasarı ile, bulunduğu rütbede aylık kesimi ve üst disiplin cezası alanlar veya para cezası dâhil adli ceza alanlardan terfi ettiği tarihten itibaren beş yıl boyunca bir üst rütbeye terfi edemeyen emniyet müdürleri resen emekliye sevk ediliyor.

K:Taraf, Hüseyin Özay

KamudanHaberler.com
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET