gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

POLİSİ ASKERLİKTEN MUAF TUTACAK TASARI TBMM'DE

Emniyet teşkilatında 10 yılını doldurmuş polislerin askerlik yapmamasını düzenleyen kanun tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.

24 Ocak 2011 Pazartesi 11:43
Polisi askerlikten muaf tutacak tasarı TBMM'de

 Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında bulunan ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personel ile mezun olup göreve başlamak kaydıyla polis eğitim ve öğretim kurumlarında öğrenim görmekte olanlar ve bu kurumların giriş sınavlarını kazanmış olanlardan askerlik hizmetini yapmamış olanların askere celp ve sevk işlemleri ertelenecek.

Bu yükümlülerden Emniyet teşkilatında 10 yıllık hizmet süresini tamamlayanlar; askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Bu yükümlüler ile ilgili bilgiler, İçişleri Bakanlığı tarafından Milli Savunma Bakanlığına gönderilerek nüfus kayıtlarına işlenmesi sağlanacak.

Tasarıya göre, 10 yıllık süre, polis eğitim ve öğretim kurumlarından mezun olarak fiilen göreve başlanılan tarihte başlayacak. 10 yıllık süre tamamlanmadan herhangi bir nedenle Emniyet teşkilatından ayrılan veya başka kuruma nakledilen veya bu süre içinde meslekten ilişiği kesilen personel, genel hükümlere göre askerlik hizmetini yerine getirecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, bu kapsama giren personelden, halen askerlik hizmetlerini yerine getirmekte olanların, askerlik hizmetleri durdurularak terhis edilecek ve görevlerine iade edilecek.

Tasarının gerekçesinde; son yıllarda yeni yerleşim birimlerinin kurulması, nüfus artışı ve mülki yapılanmada meydana gelen değişikliklerin, Emniyet teşkilatının iş yükünü ve personel ihtiyacını sürekli arttırdığı ifade edildi. Gerekçede, ''2000 yılında 43 milyon 527 bin 648 olan polis bölgesi nüfusu, 2009 yılında 55 milyon 489 bin 666'ya çıkmıştır. Bunun yanında, 2007 yılında 81 ilde 711 ilçe polisin sorumluluk alanındayken, 2010 yılında 81 ildeki bütün ilçelerin (892 ilçe) polisin görev alanına girmesi dolayısıyla, teşkilatlanma açısından da yaklaşık yüzde 25'lik bir büyüme olduğu görülmektedir'' denildi.

Polisin öncelikli görevlerinden birinin de kanun dışı toplumsal hareketlere karşı mücadele oluğuna dikkati çekilen gerekçede, toplumsal olaylara müdahale eden çevik kuvvet şube müdürlüklerinde, askerlik hizmetini henüz yapmamış olan polis memurlarının tüm çevik kuvvet personeline oranının yüzde 60,7 olduğu kaydedildi.

Gerekçede, ''Askerlik hizmetini yapmamış olan çevik kuvvet polislerinin askere alınmaları, çok önemli güvenlik açıkları oluşturabilecektir'' denilerek, AB ülkelerinin hiçbirinde ''polis'' olarak çalışanlara askerlik görevi yaptırılmadığı ifade edildi.

Tasarının gerekçesinde, Emniyet teşkilatında, 213 bin 959 polisin (amir ve memur) görev yaptığı; bunlardan 36 bin 213'ünün henüz askerliğini yapmadığı, 2 bin 202'sinin ise halen askerde olduğu, Emniyet teşkilatında askerlik hizmetini tamamlamamış 38 bin 415 personel bulunduğu, bu sayının, toplam mevcudun yüzde 18'ine tekabül ettiği belirtildi. Ayrıca askerlik hizmetini tamamlamamış 38 bin 415 personelin, 10 bin 55'inin (yüzde 26'sı) lisans, 28 bin 360'ının (yüzde 74?ü) ise ön lisans mezunu olmak üzere tamamının yüksek öğrenim mezunu olduğu kaydedildi.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET